FUNCȚIILE SINTACTICE ALE PRONUMELUI PERSONAL 

CAZUL ÎNTREBARE FUNCȚIA SINTACTICĂ EXEMPLE
NOMINATIV Cine? Ce? Subiect El este elev.
Cum este subiectul? Nume predicativ Colega mea este ea.
GENITIV Al, a, ai, ale cui? Atribut genitival Munca lor n-a fost zadarnică.
Care? Atribut pronominal prepozițional Cartea din preajma ei îi aparține.
… a, al cui? Complement prepozițional S-au luptat împotriva fasciștilor.
Ce se spune despre subiect? Nume predicativ Caietul este al ei.
Unde? Complement circumstanțial de loc S-au strâns în jurul lui.
DATIV Cui? Complement indirect Datorită ei am reușit.

Mi-a dat o carte.

Atribut pronominal

(dativ posesiv)

Și-a luat calul. [său]

Directorul  se duce […] și-și aruncă privirile la mulțimea adunată […]. (GA, II, pg.133)

Mâna-ți este frumoasă.

ACUZATIV Pe cine? Ce? Complement direct L-am văzut pe el.
Despre/la/cu cine? Despre/la/cu ce? Complement prepozițional Profesorul vorbește despre ea.
Ce fel de? Care? Atribut pronominal prepozițional Munca cu ei a fost ușoară.
Ce se spune despre subiect? Nume predicativ Cartea este de la voi.
Unde? Complement circumstanțial de loc A venit de la ea.
Cum? Complement circumstanțial de mod Era frumoasă ca ea.