Tipuri de accent

 1. pe ultima silabă [accent oxiton] – popór, topór, măséa, debará
 2. pe penultima silabă [accent  paroxiton] – cásă,  másă, scáun, blúză, búrsă, fústă, frúnte, róșu, ápă, cárte
 3. pe antepenultima silabă [accent  proparoxiton] – áncoră, cámeră, répede, márgine, pásăre

Cele mai multe cuvinte românești au accent pe penultima silabă (paroxiton).

Cuvintele derivate cu sufixe au accent pe ultima silabă (oxiton) – amărúi, băiețél, drăgúț, muncitorésc, lăptós

Accentul mobil

 • compánie = subunitate militară  ⇒  Comandantul companiei a dispus întoarcerea la baza militară.
 • companíe = firmă  ⇒  Cei doi prieteni și-au înființat o companie de publicitate.
 • comédie = lucru neașteptat, întâmplare hazlie ⇒ Era o comedie cum nu mai pomenisem.
 • comedíe  =  piesă de teatru care provoacă râsul  ⇒  „O noapte furtunoasă” este o comedie de moravuri.
 • cópii   (sg copie) = reproducere după un document sau o operă de artă ⇒  Am făcut mai multe copii după buletin.
 • copíi (sg copil) ⇒ Erau doar doi copii în sala de curs.
 • țárină = pământ, ogor  ⇒  Țăranii au găsit o comoară în țarina pe care o arau.
 • țarínă = soția țarului  ⇒  Țarina Elisabeta era o femeie ambițioasă.
 • véselă  = persoană bine dispusă, voioasă  ⇒  Era foarte veselă și jucăușă.
 • vesélă = vasele de la o masă ⇒ Am pus vesela pe masă.
 • ácele (sg ac)  ⇒ Acele ceasornicului erau rupte.
 • acéle = pronume demonstrativ de depărtare, feminin, plural ⇒ Acele flori nu miros la fel de frumos ca acestea.
 • (se) repéde = pornește în grabă ⇒ Și se repede dintr-o dată la găină și o ia la bătaie.
 • répede =iute, rapid  ⇒  Am plecat repede ca să nu pierdem trenul.
 • adúnă  – verb, indicativ, prezent, persoana a treia singular  ⇒ Ea adună cioburile vasului spart, în timp ce sora ei face ordine.
 • adună′ – verb, indicativ, imperfect, persoana a treia singular  ⇒  Când văzu cioburile pe jos, ea le adună.
 • deșí – conjuncție – Plec deși nu vreau.
 • déși – adjectiv, masculin, plural. Codri deși ai Carpaților adăpostesc izvoare cristaline.