Formare a acordului dintre adjectivul/participiul cu valoare adjectivală și un substantiv în cazul genitiv ridică reale probleme.

    * Povestea unei vieți închinată științei…

o.k. Povestea unei vieți închinate științei…

Alte exemple:

* desfăşurarea unei munci cât mai eficientă…

o.k. desfăşurarea unei munci cât mai eficiente

* rezolvarea problemei studiată…

o.k. rezolvarea problemei studiate

ATENȚIE!!! * Are o abordare a problemei deosebite de a noastră. 
         o.k Are o abordare a problemei deosebită de a noastră. 
În exemplu de mai sus, abordarea este deosebită, nu problema.

* Spectacolul ne-a oferit prilejul unei întâlniri neașteptate, emoționantă.

o.k. Spectacolul ne-a oferit prilejul unei întâlniri neașteptate, emoționante.

Adjectivul emoționante determină tot substantivul în genitiv întâlniri, prin urmare se va acorda cu el.

A dat cartea unei fete care a fost premiată.

 „premiată” este nume predicativ și determină pronumele relativ 
„care”, cu funcție de subiect, cazul nominativ, cu care se acordă.

A dat cartea unei fete premiate

Între substantivul la genitiv și adjectiv nu se mai interpune 
niciun cuvânt, prin urmare adjectivul se acordă cu substantivul.

În exemplele:

Am propus derularea unei cercetări, interesantă din punctul nostru de vedere.

Am răspuns unei întrebări, pusă într-un interviu la televiziune.

adjectivele – interesantă și pusă – au determinări care, împreună cu acestea, formează o unitate detașată semantic și grafic (prin virgulă) de restul enunțului, în cazul nominativ.