1. a)      adjective care prin  sensul lor exprimă însușiri ce nu pot fi comparate:

viu, mort perfect, principal, veșnic, complet, strămoșesc, muncitoresc etc.

2. b)      adjective care în latină reprezintă forme de comparativ sau superlativ

posterior, suprem, superior, inferior, minim, maxim, optim etc.