În categoria adverbelor care nu au grade de comparație se numără:

adverbe de afimație: da, întocmai, bineînțeles

adverbe de negație: nu, nicidecum

adverbe fără funcție sintacticăchiar, cam, tot, și etc

alte adverbe:psihic, teoretic, desigur, sigur etc