• ɑ – a  normal, deschis
 • ɑ:  – a lung
 • ʌ – a  închis
 • æ – e spre ă
 • e – e normal
 • – eă
 • ɪ: – i lung
 • ɪ – i scurt
 • ɔ – o deschis, gura este rotunjită ca pentru sunetul o dar apertura mai mare ca pentru sunetul a
 • ɔ: – o lung
 • u/ʊ–  u simplu
 • u:/ ʊ: –  u lung
 • ə – ă simplu
 • ə:  – ă lung
 • ɜ – e rostit din palatal
 • ɜ: – e lung, rostit din palatal
 • g – ghe sau ghi
 • ʤ – ge sau gi
 • ʧ – ce sau ci
 • ʃ – ş
 • ʒ – j
 • ŋ – ng
 • j – i palatalizat
 • w – u
 • ə – ă scurt
 • θ – s pronunțat cu vârful limbii între dinți
 • ð – z pronunțat cu vârful limbii între dinți