ANALIZĂ SINTACTICĂ

Etapele analizei sintactice:

 1. citirea cu atenție a textului pentru a înțelege sensul frazei
 2. identificarea predicatelor (se subliniază cu linie – a plecat)
 3. identificarea elementelor relaționale (se face prin marcarea cu portocaliu a elementului relațional)
 4. stabilirea limitelor dintre propoziții și numerotarea lor (se marchează cu /)
 5. clasificarea propozițiilor și stabilirea raporturilor sintactice
 6. alcătuirea schemei

Clasificarea propozițiilor

 1. analizabilă / neanalizabilă
 2. simplă/ dezvoltată
 3. afirmativă/ negativă
 4. enunțiativă     →   propriu-zisă
                                                   →        optativă                                                     exclamativă
                                                   →        potențială                                                neexclamativă
                                                  →        dubitativă
                                                   →        imperativă
 1. Principală     —    independentă
                                  —    coordonată cu alte propoziții
                                  —    regentă
         Secundară      —   subordonată
                                   —    regentă

Raporturi – realizate prin elemente relaționale (conjuncții coordonatoare și subordonatoare)

 Coordonare      juxtapunere (alăturare)
                              joncțiune      copulative    și , nici, nu numai
                                                            adversative   dar, iar însă, ci, totuși – înaintea lor se pune   ,
                                                            disjunctive    sau, ori
                                                             concluzive      deci, așadar, prin urmare   – înaintea lor se pune   ,
Subordonare            flexiune
                                      joncțiune
Interdependență (doar la nivel de frază)