SUBSTANTIVUL

 1. Felul: comun/propriu; simplu/compus;
 2. Genul: masculin/feminin/neutru. Pentru substantive nume de ființă se specifică m o b i l (forme diferite de gen leu/leoaică ) sau e p i c e n (aceeași formă pentru ambele genuri – veveriță);
 3. Numărul: singular/plural. Se precizează și cazurile de substantive cu formă doar de singular singularia tantum sau doar formă de plural pluralia tantum.
 4. Cazul: Nominativ (subiectul și numele predicativ), Acuzativ (atributul substantival prepozițional, complementul direct, complementul indirect cu prepoziții – de, la, despre, din, complementul circumstanțial de loc/mod/timp), Genitiv (atributul substantival genitival), Dativ (complementul indirect), Vocativ (n-are funcție sintactică);
 5. Felul articulării: articulat cu articol hotărât/nehotărât sau nearticulat.
 6. Funcția sintactică
Ex.Când fata a intrat în cameră, toți au întors privirile spre ea.
fata – substantiv comun, simplu, gen feminin, numărul singular, cazul nominativ, articulat cu articolul hotărât feminin enclitic –a., funcția sintactică de SB
privirile – substantiv comun, simplu, gen feminin, numărul plural, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât –le, funcția sintactică de CD

ARTICOLUL

 1. Felul, după funcție: hotărât, nehotărât, posesiv (sau genitival), demonstrativ (sau adjectival);
 2. Felul, după poziție: enclitic/proclitic;
O frunză dansa în bătaia vântului.
o = articol nehotărât, feminin, singular, proclitic

 ADJECTIVUL

 1. Felul: simplu/compus, variabil cu patru/trei/două forme și invariabil;
 2. Genul: masculin/feminin/neutru;
 3. Numărul: singular/plural;
 4. Cazul: nominativ/acuzativ/genitiv/dativ/vocativ;
 5. Gradul de comparație – se precizează numai dacă adjectivul prezintă o însușire care poate fi comparată;
 6. Funcția sintactică.
Ioan era cel mai înalt băiat.
cel mai înalt = adjectiv simplu, variabil, cu două terminații, masculin, singular, nominativ, grad de comparație superlativ absolut, funcția sintactică de atribut adjectival.

ADJECTIVUL PRONOMINAL

 1. Felul: de întărire, posesiv, demonstrativ (de apropiere, de depărtare sau de identitate), nehotărât, negativ, interogativ sau relativ;
 2. Persoana la adjectivele pronominale de întărire sau posesive;
 3. Genul;
 4. Numărul;
 5. Cazul: nominativ/acuzativ/genitiv/dativ/vocativ;
 6.  Funcție sintactică.
Nu știu ce-au făcut ceilalți copii.
ceilalți – adjectiv pronominal demonstrativ de depărtare, masculin, plural, nominativ, fucția sintactică de At adjectival

PRONUMELE PERSONAL

 1. Felul: pronume personal;
 2. Persoana;
 3. Numărul;
 4. Cazul: nominativ/ acuzativ/ genitiv/dativ/vocativ (doar la persoana a II-a)
 5. Genul;
 6. Forma: accentuată/neaccentuată;
 7. Funcția sintactică.
Unii nu-i contestă adevăratele sale merite.
i = pronume personal, persoana a III-a, singular, dativ, forma atonă, funcție sintactică de CI

PRONUMELE DE ÎNTĂRIRE

 1. Felul: pronumele de întărire;
 2. Persoana;
 3. Numărul;
 4. Genul;
 5. Cazul: nominativ/acuzativ/genitiv/dativ/vocativ;
 6. Funcția sintactică.
Este folosit doar cu valoare adjectivală.
Eu însămi l-am susținut cu toate forțele.
însămi = adjectiv pronominal de întărire, persoana I, singular, feminin, nominativ, funcția sintactică de At adjectival.

PRONUMELE REFLEXIV

 1. Felul: pronumele reflexiv;
 2. Persoana;
 3. Numărul;
 4. Cazul: dativ/acuzativ.
 5. Forma: accentuată/neaccentuată.
 6. Se menționează, dacă este cazul, că pronumele reflexiv este marcă a diatezei reflexive sau pasive.
Cei doi abia își cărau desagii grei.
își = fără funcție sintactică, pronume reflexiv, persoana a III-a plural, forma accentuată, contribuie la formarea diatezei reflexive  a verbului a căra

PRONUMELE POSESIV

 1. Felul: un posesor – un obiect posedat/un posesor – mai multe obiecte posedate/mai mulți posesori – un singur obiect posedat/mai mulți posesori – mai multe obiecte posedate;
 2. Persoana;
 3. Genul;
 4. Numărul;
 5. Cazul: nominativ/ acuzativ/ genitiv/ dativ/vocativ;
 6. Funcția sintactică.
Din partea mea, puteți pleca orIcând
din partea mea – adjectiv pronominal posesiv, un posesor un obiect posedat, persoana I, acuzativ, precedat de locuțiunea prepozițională din partea, funcția sintactică de CC de relație

PRONUMELE DEMONSTRATIV

 1. Felul: pronume demonstrativ de apropiere/de depărtare/de identitate;
 2. Genul: masculin/feminin/neutru;
 3. Numărul: singular/plural;
 4. Cazul: nominativ/ acuzativ/ genitiv/ dativ/vocativ;
 5. Funcția sintactică.
Asta m-a intrigat extrem de mult
asta = pronume demonstrativ de apropiere, deși are formă feminină are sens neutru, fiind o formă populară, singular, nominativ, funcția sintactică de SB

PRONUMELE RELATIV

 1. Felul: pronume relativ
 2. Genul: masculin/feminin (numai la pronumele care la genitiv și dativ – căruia căreia);
 3. Cazul: nominativ/ acuzativ/ genitiv/ dativ;
 4. Funcția sintactică.
Nu știu ce-au făcut ceilalți.
ce –  pronume relativ, acuzativ, funcție sintactică de CD

PRONUMELE INTEROGATIV

 1. Felul: pronume interogativ;
 2. Genul: masculin/feminin (numai la pronumele care la genitiv și dativ – căruia căreia);
 3. Cazul: nominativ/ acuzativ/ genitiv/ dativ;
 4. Funcția sintactică.
Pe cine ai sunat?
cine = pronume interogativ, Acuzativ, precedat de prepoziția pe, funcția sintactică de CD.

PRONUMELE NEHOTĂRÂT

 1. Felul: pronume nehotărât;
 2. Genul: masculin/feminin (doar la unul, altul, vreunul la toate cazurile și fiecare, oricare, orișicare la genitiv/dativ);
 3. Numărul: singular/plural (doar la unul, altul, vreunul);
 4. Cazul: nominativ/acuzativ/genitiv/dativ;
 5. Funcția sintactică.
Unii nu-i contestă adevăratele sale merite.
unii = pronume nehotărât, masculin, plural, nominativ, funcția sintactică de SB.

PRONUMELE NEGATIV

 1. Felul: pronume negativ;
 2. Genul: masculin/feminin/neutru (numai la pronumele niciunul, niciuna);
 3. Numărul: singular/plural (numai la pronumele niciunul, niciuna);
 4. Cazul: nominativ/acuzativ/genitiv/dativ;
 5. Funcția sintactică.
N-a dat cărți niciunuia.
niciunuia = pronume negativ, masculin, singular, caz dativ, funcția sintactică de CI

NUMERALUL

 1. Felul: cardinal propriu-zis (simplu/compus)/cardinal colectiv/cardinal multiplicativ/cardinal adverbial/cardinal distributiv/ordinal;
 2. Genul: masculin/feminin (numai dacă are forme speciale de gen un, una, doi, două);
 3. Numărul: singular/plural (numai dacă are forme flexionare care indică numărul);
 4. Cazul: nominativ/acuzativ/genitiv/dativ;
 5. Funcția sintactică.
Cele dintâi flori se iveau în grădină.
cele dintâi – numeral ordinal precedat de articolul adjectival, nominativ, funcția sintactică de Atribut adjectival.

VERBUL

 1. Felul: personal/nepersonal , predicativ/copulativ
 2. Conjugarea: I (-a)/ a II-a (-ea)/ a III-a (-e)/ a IV-a (-i sau -î);
 3. Modul: indicativ/conjunctiv/condițional optativ/ imperativ/ prezumtiv/ infinitiv/ gerunziu/participiu/ supin;
 4. Timpul;
 5. Persoana: I, a II-a, a III-a (unipersonal, dacă este cazul);
 6. Numărul;
 7. Diateza: activă/activă pronominală (când pronumele reflexiv are funcție sintactică)/ pasivă/reflexivă;
 8. Tranzitivitatea: tranzitiv/intranzitiv;
 9. Tipul de flexiune: regulat/ neregulat;
 10. Funcția sintactică: predicat verbal/predicat nominal.
Problema era dacă ei doreau să se înscrie la cursuri.
era = verb copulativ a fi, conjugarea a IV-a, indicativ, imperfect, persoana a III-a, singular, diateza activă, intranzitiv, neregulat, funcție sintactică de Predicat Nominal.
În cazul locuțiunilor verbale se specifică elementele din care sunt compuse 
și se face o analiză morfologică a acestora.

 

ADVERBUL

 1. Felul: adverb/locuțiune adverbială – de loc/de timp/de mod/relativ/ interogativ/ negativ:
 2. Gradul de comparație;
 3. Funcția sintactică.
Copiii scriau și citeau corect.
corect = adverb de mod, grad de comparație pozitiv, funcția sintactică de CCM.

PREPOZIȚIA

 1. Felul: după formă simplu/compus, locuțiune prepozițională;
 2. Cazul cu care se construiește: acuzativ/genitiv/dativ.
Copiii de la școala noastră sunt implicați în acțiuni de voluntariat.
de la = prepoziție compusă, cazul acuzativ, însoțește atributul substantival prepozițional școală cu care se analizează

CONJUNCȚIA

 1. Felul: după formă simplu/compus, locuțiune prepozițională;
 2. Felul după relația pe care o exprimă: coordonare (copulativă, adversativă, disjunctivă sau conclusivă)/ subordonare.
S-au gândit să plece la munte, dar nu au mai avut timp.
dar = conjuncție simplă, coordonatoare adversativă

INTERJECȚIA

 1. Felul după origine: propriu zisă, provenită din altă parte de vorbire sau onomatopee;
 2. Felul după sens: interjecție care redă o senzație fizică sau o stare sufletească, manifestarea unei voințe sau dorințe.
 Și gogâlț!, gogâlț!, bău toată apa.
gogâlț = CCM, exprimat prin interjecție, provenită din onomatopee