Text poetic

 1. Comentariu ideatic (conținutul de idei)
 2. Comentariu stilistic (argumentează ideaticul și se face în paralel cu acesta)
 3. Elemente de prozodie – structura poeziei (monovers, distih, terțet, sextime, polimorfă)
– rima
– măsura
– ritm (iambic, trohaic, ditiramb)

Proză

– plan ideatic

                                                           Fiecare idee se justifică stilistic

– plan stilistic (arta narativă)

 Caracterizarea personajelor

Personajele complexe – Sunt personaje urmărite pe mai multe planuri, nu doar se autodefinesc.

 1. Caracterizare directă:
 • de către naratorul omniscient– portretul fizic
 • de către alte personaje – opinia lor
 • autocaracterizare
 1. Caracterizare indirectă:
 • prin mediul social
 • prin fapte, gesturi, mentalitate
 • prin relațiile sale cu celelalte personaje
 • procedee moderne de construcție a personajului – comportamentismul, behaviorismul.
 • prin analiză psihologică (mai ales în romanul psihologic)
 • ceea ce vrea să fie și ceea ce este (raport aparență/esență)
 • relativizarea imaginii prin tehnica oglinzilor paralele (viziune poliedrica)

Cea mai importantă trăsătură a unui personaj complex este v o i n ț a în realizarea unui scop deosebit sau uneori anihilarea acesteia.