ACEST SUBIECT ESTE TRATAT POTRIVIT GRAMATICII TRADIȚIONALE

vezi APOZIȚIA 

Apoziția este atributul substantival  în cazul nominativ, indiferent de cazul termenului determinat, sau, mai rar, în același caz cu acesta.

Au văzut-o pe stăpâna acestor locuri, o femeie înspăimântătoare, de care toți se temeau.
Am văzut-o pe sora ta, pe Corina, în parc.
…în prada unor gânduri destul de nefavorabile cucoanei Anichii… (I.L. Caragiale, Tren de plăcere)

Apoziția poate sta pe lângă un

1. substantiv

Salvatorul lor, doctorul Mihăilă, era pentru ei un adevărat erou.

2. pronume

Noi, prietenii tăi, te vom ajuta până la sfârșit.

T I P U R I  D E   A P O Z I Ț I E

A. simplă – se exprimă printr-un singur substantiv comun sau propriu sau printr-un adjectiv substantivizat

Bădița Ioan erau un flăcău falnic.
Stăteam de vorbă cu Lucia, arhitecta, și cu alți prieteni de-ai mei.
S-a născut în anul 1995.
Ne vedem la ora cinci.

B. dezvoltată – se exprimă printr-o îmbinare de cuvinte (un substantiv și unul sau mai multe atribute)

„Eu sunt Budulea, cimpoieșul de la Cocorăști.”

Unul și același termen poate fi determinat de mai multe apoziții, simple și dezvoltate.

Era casa lui Dănilă, starostele ciobanilor din partea locului, venetic de pe plai, dar mare baci la bătrânețe. (Gala Galaction, GA II, pg 128)
Când apoziția are o notă de precizare sau explicare, ea se desparte prin virgulă de regent.

 Apoziția poate fi introdusă și prin adverbele adică și anume.

Apoziția indică

  • numele
Fluviul Dunărea, lacul Roșu, Strada Roma, Tatăl său, Costache, era medicul satului.

ATENȚIE numele și prenumele, precum și apelativele cu moș, nea, țața etc au fost inițial apoziții, însă au devenit forme sudate și se analizează ca un întreg.

  • profesia și situația socială
Florin, șoferul, aștepta de două ore.
  • naționalitatea sau zona de proveniență
Hans neamțul, dansul brașovean
  • însușire a termenului determinat
Tânărul, un sportiv renumit, se lăuda cu victoriile sale.
  • precizarea concretă a unui obiect vag menționat
Noi, tineri dornici de aventură, am plecat în cea mai periculoasă expediție.
  • detalierea substantivului regent colectiv sau la plural
În fața primăriei se strânse tot satul: femei, copii, bărbați, moșnegi.