Articolul în limba engleză este de trei feluri:

 • articol nehotărât
 • articol hotărât
 • articol zero
 1. Articolul nehotărât are formele a și an
 • a se folosește în fața unui substantiv care începe cu o vocală sau o semivocală w sau u

a horse, a country, a window, a university

 • an se folosești înaintea substantivelor care încep cu o vocală, sau h mut

an indian, an engineer, an honorable man, an hour

UTILIZARE:

 • atunci când nu știm nimic despre substantiv

We saw a little girl crying in the park.

 • înainte de substantive nume de profesie, naționalitate, sex

She is a teacher.

She is a Romanian.

She is a woman.

 • cu sens de numeral

I bought a book and two pencils.

 • după many, such, rather, quite, what, without

Many a men say that Ford is a good car.

Such a beautiful girl!

What a day!

 • în unele expresii:

at a distance = la distanță

it’s a pitty/shame = e păcat

on an average = în medie

once a day = o dată pe zi

five miles an hour = cinci mile pe oră

to be in a hurry = a se grăbi

to catch a cold = a răci

with a view to (urmat de verb la gerund – -ing) = în scopul

 1. Articolul hotărât are forma the care se pronunță

[θə] – înaintea unor substantive sau adjective care încep cu o consoană sau semivocală

the friend, the university, the European Union

[ði] – înaintea unor substantive sau adjective care încep cu o vocală sau h mut

the economist, the architect, the umbrella, the elephant, the hour, the honorable man

UTILIZARE:

 • cu un substantiv cunoscut anterior

I bought the flowers you like.

 • cu nume de familie la plural sau nume proprii precedate de un adjectiv

The Browns do not join us tonight.

The famous Audrey Heburn plays in that movie.

 • cu nume propriu pentru a individualiza o persoană în raport cu o alta

The Mary you told me about is not the Mary I know.

 • cu nume de instituții – muzee, biblioteci, teatre, ministere etc
the Village Museum, the National Library, the Ministry of Foreign Affairs, the National Gallery, the Tower of London
 • nume de vapoare

the Queen Mary, the Titanic

 • denumiri geografice – râuri, mări, oceane, estuare  (tot ceea ce este întindere de apă)

the Thames, the Black Sea, the Mediterranean

 • numele de munți la plural sau lanțuri muntoase

the Carpatians, the Alps

Excepție: the Jungafrau, the St. Bernard și the St. Gothard (sunt la singular)

 • în fața numelor de puncte cardinale
the North, the South, the East, the West
 • în fața numeralelor ordinale
the second, the third etc
 • după prepoziții

He put the book on the table.

We got in the car and drove away.

 • cu adjective la superlativ relativ

the most interesting book

 • cu sens de pronume demonstrativ
Stephen the Great

3. Articolul zero

 UTILIZARE

 • cu nume proprii

Mary doesn’t want to sing that song.

 • cu substantive abstracte nedefinite (în generalizări)

Life is wonderful.

Children love sweets.

 • cu mesele zilei

We have lunch at one o’clock.

 • cu anotimpurile

Spring is my favourite season.

 • cu lunile anului

She was born on the eleventh of November 1995.

 • cu numele de zile

She wakes up late on Sunday.

 • cu denumiri geografice:

a) nume de țări – formate dintr-un singur cuvânt

Romania, Bulgaria, Germany, France, Great Britain etc

dar- the Socialist Republic of Romania, the United States of America

Excepţie: the Argentina, the Sudan

b) continente

Asia, Europe, Africa

c) regiuni

We visited all the Monasteries in Moldavia.

d) oraşe

She has been living in Paris for twenty years.

Excepţie the Hague

 • cu nume de vârfuri de munți

He climbed Everest last year.

 • expresii curente

to be at sea = a naviga, pe mare

day by day = zi de zi

arm in arm = braţ la braţ

by heart = pe de rost

on foot = pe jos