Articolul posesiv sau genitival însoțește un substantiv ori un pronume la genitiv sau intră în componența pronumelui posesiv și a numeralului ordinal:

al elevului

al lui

al meu

al treilea

OBSERVAȚII     Atenție la acordul articolului posesiv, deoarece, uneori, între atributul substantival genitival și substantivul determinat se intercalează alte substantive sau părți de vorbire:

muzeul de istorie a orașului București

muzeul de istorie al orașului București

În exemplele de mai sus, muzeul poate fi de istorie a Bucureștiului, adică modul în care a apărut și s-a dezvoltat orașul București, sau poate fi muzeul de istorie, care se află în orașul București.