Există anumite situații în care deosebirea dintre atribut substantival prepozițional și complement este dificil de realizat, aceasta putându-se face prin topică.

I. Atributul substantival prepozițional nu precede cuvântul pe care-l determină (regentul)

muzeul de istorie  
de istorie muzeu
scrinul de lemn
de lemn scrinul

În exemplul tot ceea ce a publicat jurnalistul în ziar ”în ziar” nu este atribut substantival prepozițional, deși este plasat după un substantiv. El este complement, deoarece poate și altă poziție în propoziție tot ceea ce a publicat în ziar jurnalistul.

II. Funcția sintactică este mult mai dificil de stabilit atunci când subordonarea se face cu o locuțiune verbală sau substantivul din cadrul locuțiunii verbale.

Orice copil are dreptul la educație.

Topica poate fi inversată, prin urmare la educație ar putea fi interpretat drept complement indirect.

La educație are dreptul orice copil.

Totuși, având în vedere că dreptul este substantiv articulat, la educație este atribut substantival prepozițional, după construcția

Dreptul la educație este garantat prin lege.