DEFINIȚIE: Parte secundară de propoziție care determină un substantiv sau un substitut al acestuia.

ÎNTREBĂRI: Atributul răspunde la întrebările:

Care?

 Ce fel de?

 Al, a, ai ale cui?

 Câți, câte?

FELUL ATRIBUTULUI: Atributul poate fi

atribut adjectival

atribut substantival

atribut pronominal     

atribut verbal

I. Atributul adjectival este exprimat prin:

1.adjectiv propriu-zis

Copacii goi se apleacă în bătaia vântului.

Băiatul mamei cel frumos

ATENŢIE!!! Când adjectivul se află la gradul comparativ sau superlativ, elementele 
ce servesc pentru formarea acestora  (mai, cel mai, mai puţin, cel mai puţin,
 tot atât de, etc) se analizează împreună cu adjectivul, nu separat.

2. numerale cardinale propriu-zise, multiplicative, distributive, colective, numerale ordinale cu valoare adjectivală:

În ziua dintâi, doi vânători pieriră.

Darul îndoit dat la vreme era apreciat.

Au pornit în rânduri de câte trei.

Tustrei copiii se jucau frumos.

Și cea dintâi elevă era sora mea.

3. Adjective pronominale (posesive, demonstrative, relative, interogative, nehotărâte, negative, de întărire)

Cartea mea se află în bancă.

Orașul acesta nu este însemnat pe hartă.

Care autor nu și-a dorit să aibă succes?

În altă zi ne trezim că iar vine părintele la școală.

Câte bordeie, atâtea obiceie! Citește ce carte dorești.

Nicio carte n-a rămas necitită.

„Mircea însuși mână-n luptă vijelia-ngrozitoare…”

4. Verb la participiu cu valoare adjectivală:

„Liniștea-i deplin stăpână

Peste câmpii arși de soare.”

5. Verb la gerunziu cu valoare adjectivală

Și vitele muginde întins spre jgheab pășeau.

II. Atributul substantival poate fi de mai multe feluri:

1.Atribut substantival genitival propriu-zis

Dar auzi hârșiitul unui chibrit

construcții cu valoare de genitiv: substantiv + a + numeral/adjectiv

viața a mii de oameni

opere a numeroși scriitori

2. Atributul substantival în dativ – determină un substantiv n e a r t i c u l a t care denumește de obicei un grad de rudenie sau atribute sociale (folosit mai rar astfel)

„Să-i văd semnul! Acest prunc fi-va, cândva, Domn țării.”

3. Atribut substantival prepozițional

 precedat de prepoziție:

Filele de carte s-au rupt.

precedat de locuțiune prepozițională:

Într-o poiană din mijlocul pădurii.

precedat de un adverb de comparație cu valoare prepoziție:

Avea trei feciori ca brazii.

4. Apoziția simplă (exprimată printr-un substantiv sau adjectiv cu valoare substantivală în cazul nominativ sau în cazul regentului)

Bădița Vasile era un holtei.

OBSERVAȚIE!!! Apoziția simplă poate fi izolată de regentul ei, iar atunci se desparte prin virgulă.

Ionescu, vecinul¸ a venit azi la mine.

Apoziția  dezvoltată – se izolează prin virgule de regentă, sau de restul propoziției

„Eu sunt Budulea, cimpoieșul de la Cocorăști.”

OBSERVAȚIE!!! Apoziția poate fi introdusă și prin adverbele adică și anume.

III. Atributul pronominal

1.Atributul pronominal în genitiv:

Frica lui o cunoște Iuga prea bine.

2. Atributul pronominal în dativ (cunoscut și sub numele d a t i v   p o s e s i v ):

„Crengile-mi rupându-le

Apele astupându-le”

Tudor își plecă capul său.

3. Atribut pronominal cu prepoziție:

„Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vreo limbă”

4. Apoziție:

Ionescu, Georgescu, Popescu, adică voi, ocupați aceste locuri!
ATENŢIE!!! Atributul pronominal nu se acordă în gen număr şi caz 
cu substantivul pe care-l determină.

IV. Atributul verbal poate fi exprimat prin:

1.verb la infinitiv:

Este întotdeauna timpul a se întoarce la origini. (infinitiv fără prepoziție)

Meșteșugul de a prinde pește se învață ușor. (infinitiv cu prepoziție)

2. verb la supin:

Spun și eu o vorbă celor care au urechi de auzit.

3. verb la gerunziu (neacordat):

    Ea aștepta cu inima bătând și cu ochii ațintiți spre ușă.

V. Atribut adverbial poate fi exprimat prin:

1.adverb fără prepoziție:

Mersul înainte spre vârful muntelui este anevoios.

2. adverb cu prepoziție:

Am închis fereastra de sus.

3. locuțiune adverbială:

Piciorul de dinainte, din stânga prinse a tremura.

VI. Atribut interjecțional:

„Din lăstar am auzit un glas „piu, piu”.

ACORDUL ATRIBUTULUI CU REGENTUL SĂU:

Atributul adjectival se acordă în gen, număr și caz cu regentul său.

  Acordul în caz:

O câmpie frumoasă – N

Unei câmpii frumoase – G

 Acordul în gen și număr

Dacă un singur atribut adjectival definește mai multe substantive de genuri și numere diferite, atributul se repetă la fiecare substantiv pentru a nu se considera că face referire numai la ultimul substantiv

Munții și apele nordice

Munții nordici și apele nordice

Când două substantive de genuri diferite sunt determinate de un atribut adjectival exprimat printr-un adjectiv pronominal posesiv, acesta se acordă cu substantivul pe lângă care stă.

Bunicul și bunica mea

Bunica și bunicul meu

Când două substantive de genuri diferite sunt determinate de un atribut adjectival la plural, acordul se face ca la NP exprimat prin adjectiv, suprimând verbul copulativ.

Băiatul și fata erau dornici să studieze.      

Băiatul și fata, dornici să studieze…

 

Alte acorduri

Când atributul substantival sau pronominal în g e n i t i v  sau atributul adjectival exprimat prin adjective posesive este precedat de articol posesiv al, a, ai ale, articolul se acordă în gen și număr cu substantivul pe care îl determină atributul.

Muntele acesta al Moldovei

Câmpia aceasta a Moldovei

Munții aceștia ai Moldovei

Câmpiile acestea ale Moldovei

 

PUNCTUAȚIA ATRIBUTULUI

De obicei, atributul nu se separă prin virgulă de regentul lui, exceptând atributul apozițional.

Două sau mai multe atribute de același fel care determină același substantiv se despart sau nu prin virgulă , potrivit regulile generale de punctuație a părților de propoziție coordonate.

Două sau mai multe atribute ale aceluiași substantiv nu se despart prin virgulă dacă nu sunt de același fel.

                                At adj         At subst prepoz

…o poartă înaltă  de stejar

                                     At adj                    At subst genitival

… culmile   împădurite    ale munților

VALOAREA STILISTICĂ A ATRIBUTULUI

Epitet                 Atr. adj                Cerul senin mi-a înseninat sufletul

                                                             Văd izvoare zdrumicate

                            Atr. sbst prep       Codrii de aramă

                                                              Păduri de argint

Comparație   Atr. sbst prep         Pădurea ca o fecioară îmi zâmbea

Hiperbolă      Atr. sbst prep       Codrii uriași ne adăposteau