Propunere de argumentare

Balada este specie a genului epic în versuri de mare întindere în care este prezentată o întâmplare eroică, legendară, faptă istorică sub forma unei acțiuni simple la care participă personaje excepționale înfățișate prin antiteză.

În opinia mea, opera …………….. este o baladă populară, deoarece întrunește trăsăturile acesteia.

În primul rând, este o baladă populară haiducească/ pastorală/ istorică/ solară-superstițioasă având caracter anonim, fiind transmisă pe cale orală, sincretic, având propria melodie, și tradițional.

Acțiunea este simplă, liniară, având indici spațio-temporali [EXEMPLE], timpul nefiind bine precizat, [pe vremea haiduciei], și este structurată pe cele cinci momente ale subiectului.

În expozițiune………..

Intriga înfățișează…………

Desfășurarea acțiunii are la bază………….

Punctul culminant evidențiază…………

Iar în deznodământ…….

Personajele baladei sunt ……………. și ……………. prezentate în antiteză [EXEMPLE], haiducul fiind simbolul frumuseții fizice și morale, al curajului, al bunătății, iar personajul negativ fiind simbolul urâțeniei, al lașității, al răutății, al lăcomiei etc.

Personajele impresionează puternic cititorul prin trăsăturile lor, fiind înzestrate, de multe ori, cu puteri supranaturale [EXEMPLE].

Portretul fizic al personajului principal este …………………. [EXEMPLE].

Modul de expunere este narațiunea care se împletește cu descrierea și dialogul .

Având în vedere caracterul baladei anonim, sincretic și tradițional, precum și prezentarea personajelor în antiteză, putem afirma că opera ………………… este o baladă populară.