Propunere de argumentare

Basmul popular este o specie a genului epic în care se înfruntă personaje reprezentând binele și răul, acțiunea finalizându-se întotdeauna cu victoria binelui. Universul basmului este marcat de prezența supranaturalului, iar mesajul său este optimist, cu valențe educative.

Fragmentul din opera ……………. este un basm, deoarece întrunește trăsăturile acestei specii literare.

În primul rând, personajele care participă la acțiune se situează de partea binelui sau a răului, aflându-se într-o continuă confruntare, în încercarea de restabilire a echilibrului stricat de către personajul malefic. Astfel, personajele pozitive ale operei sunt reprezentate de către ………….., care dorește/ căută să ………………., dar și de …………………………… . [dacă este cazul]

În conflictul central al operei, fiul cel mic este cel care reușește să treacă peste obstacole și să a ducă victoria de partea binelui. [în funcţie de elementele prezente în fragment]

SAU

În conflictul central al operei, fiul împăratului, deși debutează ca personaj negativ (el sparge tigva bătrânei și face haz de acest lucru), sfârșește prin a îmbrăca haina unui adevărat erou de basm, care prin curaj și istețime reușește să treacă toate obstacolele și să anuleze blestemul, element al forțelor supranaturale negative. [în funcţie de elementele prezente în fragment]

SAU

În conflictul central al operei, fata cea mică de împărat este cea ascultătoare, care respectă poruncile tatălui său, fiind păstrătoarea echilibrului stabilit de către împărat. Ea se conturează ca erou al basmului capabil să treacă peste obstacole și să aducă victoria de partea binelui. [în funcţie de elementele prezente în fragment]

În al doilea rând, universul basmului este marcat de prezența supranaturalui SAU a unei interdicții generatoare de întâmplări în care supranaturalul joacă un rol important.

În restabilirea echilibrului, protagonistul face o călătorie inițiatică care îl conduce către lumea fabulosului (tărâmul de dincolo, SAU camera din fundul castelului, SAU pustiul unde nu a călcat picior de om) în care totul este posibil și din care va ieși cu un surplus de înțelepciune, maturitate, pregătit să conducă o împărăție.

În plus, plasarea acțiunii într-un timp mitic, nedeterminat („A fost odată”) sugerează intrarea într-un univers fantastic, al necunoscutului

Pretextul acțiunii este asigurat de un motiv fabulos – rodiile de aur, SAU peștișorul de aur, SAU aducerea păsării măiestre SAU a fiicei de împărat răpite de un zmeu – care scapă înțelegerii omenești cu rol declanșator pentru suita de întâmplări viitoare.

În concluzie, opera …………………este, ca specie literară, un basm popular, având în vedere nu doar lupta dintre bine și rău, vizibilă la nivelul confruntării dintre personajele pozitive și negative, ci și faptul că universul este marcat de prezența supranaturalului.