Definiție: Basmul cult este o creație amplă a genului epic, cu o narațiune liniară, personaje purtătoare de valori simbolice, acțiuni care implică fabulosul  și supusă unor acțiuni convenționale, care prezintă drumul inițiatic al eroului.

Basmul cult prezintă câteva trăsături specifice, care îl diferențiază de basmul popular, dintre care amintim:

  • diminuarea aurei eroice a protagonistului
  • personaj lipsit de forțe supranaturale, conturat obiectiv cu calități și defecte
  • dramatizarea narațiunii prin dialog excesiv (dialogul preia funcțiile narațiunii)
  • comentariul moralist
  • prezența unor fragmente de proză rimată și ritmată
  • deformarea grotescă a unor personaje
  • absența personajelor terifiante

Vezi SURSE