CAN este folosit doar la indicativ prezent. Pentru trecut și viitor can se substituie cu:

 • to be able to,
 • to be capable to
 • to know how to

CAN exprimă:

I. capacitatea fizică și intelectuală de a realiza o acțiune

 • George can speak two foreign languages.
 • I can swim.
 • Jane can run very fast.

ATENȚIE: CAN urmat de verbele de percepție senzorială – to see, to hear, to taste, to smell, to feel – corespunde aspectului continuu.

 • I can see a bird in that tree. Văd o pasăre în pom.
 • They can hear a dog barking – Ei aud un câine lătrând.

II. permisiunea ca o alternativă a lui MAY

 • Can I take your car?

III. posibilitatea de a efectua o acțiunea

 •  I can swim in the sea. The water is warm.

IV. cerere, rugăminte politicoasă

 • Can you see me to my home?

ATENȚIE Could este mult mai politicos

 • Could you see me to my home?

CAN’T/ COULDN’T + BE  deducție negativă despre un eveniment prezent

She can’t be at home. She has just left.

CAN’T/ COULDN’T + INFINITIV PERFECT deducție negativă despre un eveniment trecut

She can’t have finished cleaning the house. She has just begun.

DIFERENȚE DE SENS ÎNTRE CAN/COULD ȘI BE ABLE TO

CAN/ COULD – capacitate de a face o acțiune în general

 • I can read English.
 •  I could skate in my childhood

BE ABLE TO – capacitate de a face o acțiune în anumite condiții

 • It was a sunny day yesterday so we were able to swim in the river.

COULD arată

I. capacitatea de a face o acțiune în trecut

 • I could run faster when I as a boy.

II. permisiunea în trecut

 • In my childhood I could go out and play after finishing my homework.

COULD + INFINITIV PERFECT  indică capacitatea nerealizată de a efectua o acțiune

 • You could have told me about that play.

 Vezi SURSE