Trăsăturile poeziei optzeciste:

  • absența lirismului
  • poetizarea banalului
  • filonul narativ – biografismul (recompune în poezie atmosfera epocii)
  • spiritul ludic
  • deconstrucția limbajului
  • jocul cu convențiile și deconspirarea lor

Vezi SURSE