Există verbe intranzitive care pot avea CD, denumit și complement direct intern, care exprimă conținutul acțiunii verbului intranzitiv:

            Căci de mult v-ați trăit traiul.
            Odihnea odihna sfântă în biserica ctitorită de el.

Acestea sunt exprimate prin substantive care au aceeași rădăcină cu verbul respectiv sau fac parte din aceeași sferă semantică.

          A umblat cale lungă.
         A trăit viață frumoasă.

Acest tip de construcție cu complement direct intern apare rar și este folosit, în special, în vorbirea populară, sau arhaică.