DEFINIȚIE: Complementul circumstanţial concesiv este partea secundară de propoziție care exprimă concesia sau faptul care ar fi trebuit să împiedice realizarea unei acțiunii.

Fără a avea acordul lor,  ea tot a plecat.
Cu toate eforturile sale, nu a putut să ridice sacul greu.

REGENTUL COMPLEMENTULUI CIRCUMSTANȚIAL CONCESIV

verb la mod personal

A plecat împotriva voinței lui.

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANȚIAL CONCESIV SE EXPRIMĂ PRIN:

a) substantiv în cazul genitiv precedat de prepozițiile și de locuțiunile prepoziționale contra, împotriva, în ciuda, în pofida

În pofida tuturor strădaniilor, nu au reușit.

 b) substantiv în cazul acuzativ precedat de prepozițiile cu însoțit de adjectivele nehotărâte tot, toată, toți, toate

Se ținea foarte bine cu toată suta ani pe care o avea.
ATENȚIE: adjectivele nehotărâte tot, toată, toți, toate au funcția sintactică de 
atribute adjectivale, ele fiind marcă obligatorie a complementului concesiv.

c) adjectiv însoțit de adverbul chiar – construcție mai rar întâlnită. 

Chiar bolnav, tot a plecat la munte.
ATENȚIE: În cele mai numeroase cazuri, apar enunțuri de tipul: 
Deși bolnav, tot a plecat la munte. 
Oricât de mare, cartea trebuie citită. 
Acestea vor fi interpretate ca propoziții concesive eliptice de predicat. 
Deși era bolnav¹/el tot a plecat la munte.²/ 
Oricât de mare¹/, cartea trebuie citită.²/ 

d) verbe la infinitiv

Fără a auzi tot, a înțeles care era problema.

e) verb la gerunziu

Chiar plecând acum, tot vei ajunge târziu.

TOPICA ȘI PUNCTUAȚIA COMPLEMENTULUI CIRCUMSTANȚIAL CONCESIV

 Complementul circumstanțial concesiv stă, de obicei, înaintea regentului său și se desparte prin virgulă, dar poate sta și după regent, fără a se despărți prin virgulă de regent.