DEFINIȚIE: Complementul circumstanţial condițional este partea secundară de propoziție care exprimă condiția realizării acțiunii din propoziție.

Mâncând multe fructe și legume vei trăi sănătos.
Ascultând cu atenția lecția, vei învâța din clasă.

 ÎNTREBĂRI: Complementul circumstanțial condițional răspunde la întrebarea cu ce condiție?

REGENTUL COMPLEMENTULUI CIRCUMSTANȚIAL CONDIȚIONAL POATE FI

 un verb la mod personal:
Învățând în fiecare zi vei reuși la examene.

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANȚIAL CONDIȚIONAL SE EXPRIMĂ PRIN:

a) Substantiv sau un substitut ale acestuia la genitiv precedat de locuțiunea prepozițională în locul, în cazul

Eu, în locul fratelui tău, aș fi plecat imediat.
În cazul unui răspuns favorabil, vom reveni.
ATENȚIE pentru a identifica corect CCdt, transformăm 
complementul în propoziție. La nivel de frază, funcția acestuia 
va deveni clară.
Eu, dacă aș fi fratele tău, aș pleca imediat.
Dacă primim un răspuns favorabil, vom reveni.

b) Substantiv în cazul acuzativ precedat de prepozițiile cu, în sau de locuțiunea prepozițională în caz de

În caz de nevoie, vin să te ajut.
În cazul acesta, sunt de acord cu propunerea voastră.
În această situație nu văd ce s-ar mai putea face.
Accept doar în condițiile stabilite.
Semnez contractul cu această condiția.
ATENȚIE când substantivul este însoțit de prepoziție, acesta trebuie 
să exprime ideea de condiție sau ipoteză și să fie determinat de 
un atribut.

c) verbe la gerunziu

Ascultând de părinți, vei reuși. (Cu ce condiție vei reuși? – Ascultând de părinți/dacă asculți de părinți)

d) adverbe (numai atunci când una dintre condiții este anunțată)

Să înveți bine, alfel nu vei reuși.

TOPICA ȘI PUNCTUAȚIA COMPLEMENTULUI CIRCUMSTANȚIAL CONDIȚIONAL

 Complementul circumstanțial condițional stă, de obicei, înaintea regentul său și se desparte prin virgulă.

Numai văzând și făcând, vei putea să înțelegi mecanismul.

Când stă după regent, nu se desparte prin virgulă