DEFINIȚIE: Complementul circumstanţial de scop este partea secundară de propoziție care arată scopul realizării unei acțiunii.

Pentru a prinde pește ai nevoie de unelte.
M-am pregătit de luptă și sper să reușesc.

 ÎNTREBĂRI: Complementul circumstanțial de scop răspunde la întrebarea în ce scop?cu ce scop?

REGENTUL COMPLEMENTULUI CIRCUMSTANȚIAL DE SCOP

  1. verb la mod personal
A plecat după cumpărături.
  1. verb la mod nepersonal:
L-am găsit învățând pentru examen.

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANȚIAL DE SCOP SE EXPRIMĂ PRIN:

a) substantiv sau substitut ale acestuia în cazul genitiv precedat de locuțiunile prepozițională în scopul, cu scopul, în vederea

În scopul construirii monumentului s-a strâns o sumă importantă de bani.
Ne pregătim în vederea examenelor.

 b) substantiv în cazul acuzativ precedat de prepozițiile după, în, la, spre, pentru

Totul a decurs normal spre satisfacția noastră.
Pregăteau uneltele de pescuit.

c) verbe la infinitiv cu prepozițiile spre, pentru, la și locuțiunea prepozițională în/cu scopul

A venit pentru a-mi aduce cartea.

d) verbe la supin

Au plecat la arat.

TOPICA ȘI PUNCTUAȚIA COMPLEMENTULUI CIRCUMSTANȚIAL DE SCOP

 Complementul circumstanțial se scop stă, de obicei, după regentul său și nu se desparte prin virgulă.