DEFINIȚIE: Complementul circumstanţial de timp (CCT) este partea secundară de propoziție care arată timpul în care se petrece o acțiune (momentul, punctul de plecare în timp al unei acțiuni, epoca, răstimpul, durata, limita sau frecvența).

Au plecat aseară.

 ÎNTREBĂRI: Complementul circumstanțial de timp răspunde la întrebările:

Când? De când? Până când?

REGENTUL COMPLEMENTULUI CIRCUMSTANȚIAL DE TIMP POATE FI

a) Verb intranzitiv
Acum doarme.
b) Locuțiune verbală
A băgat de seamă demult purtarea ei.