Dare se folosește cu sensul de a îndrăzni, a avea curajul, în special în propoziții interogative și negative.

 • How dare you to talk to me like that?
 • Don’t you dare talk to me like that
 • He dared not tell his mother about that mistake.

La afirmativ, DARE se conjugă ca un verb principal

 • she dares

La negativ și interogativ, DARE poate fi conjugat ca un verb noțional sau ca un verb modal.

 • Dare he speak about that?
 • Does he dare (to) speak about that?

Când e verb modal, DARE este urmat de

a. infinitiv scurt, după forma invariabilă  DARE

 • I wonder whether he dare say something to me.
 • I think that he daren’t try.

b. infinitiv lung, după DARE la participiul prezent sau persoana a III-a

 • Now she dares to come.

c. infinitiv lung sau scurt, după DARE la infinitiv, Past Tense sau participiu trecut

 • He wouldn’t dare to tell me this. – N-ar îndrăzni să-mi spună asta.
 • He dared (to) write her a letter. – Nu  a avut curajul să-i scrie o scrisoare.
 • He had never dared (to) look into my eyes. Nu îndrăznise niciodată să s euite în ochii mei.

ATENȚIE!!! Când este folosit ca verb principal, cu sensul de a provoca, DARE este urmat de infinitiv lung.

 • She dared me to compete with her. M-a provocat la întrecere.

 Vezi SURSE