1. după verbe care indică sentimente: to dread, to hate, to like, to loathe, to love, to prefer și construcția can’t bear

infinitiv  → situație particulară

gerund  → situație generală

 • He hates telling lies.
 • He hates to tell you lies.
 • I like listening to music
 •  I like to listen to Chopin.
 1. după verbele: to allow, to desire, to forbid, to permit, to recommend

infinitiv → situație particulară

gerund → situație generală

 • I forbid my child to play on the computer during week days. Îi interzic copilului meu să se joace la calculator în cursul săptămânii.
 • I forbid my child playing on the computer. Îi interzic copilului meu să se joace la calculator
 1. infinitivul indică o acțiune posterioară (viitoare) verbului la mod personal.

         gerundul indică o acțiune anterioară verbului  la modul personal.

 • I remember to post the letter. Mi-am amintit să pun scrisoarea la poștă.
 •  I remember  posting the letter. Îmi amintesc că am pus scrisoarea la poștă.
 • She forgot to give me the book. A uitat să-mi dea cartea.
 • She forgot giving me the book.  A uitat că mi-a dat cartea.
 • They stopped to watch the kids playing. S-au oprit ca să-i privească pe copii cum se joacă. (scopul acțiunii)
 • The stopped watching the kids playing. Au încetat să-i mai privească pe copii cum se joacă.
 1. infinitivacțiune involuntară

               gerundacțiune deliberată

 • It started to rain.
 • She started reading.

Vezi surse