Derivarea cu sufixe este un procedeu intern de îmbogățire a vocabularului.

Derivatele cu sufixe se împart în funcție de părțile de vorbire cărora le aparțin:

SUBSTANTIVALE

 • -tor         muncitor, desenator, croitor
 • -toare    muncitoare, țesătoare, ascuțitoare, stropitoare
 • -an          muntean, oltean, moldvean
 • -ar           cizmar, olar, cenușar
 • -ime        muncitorime, țărănime, vechime, boierime
 • -eală       găteală, acreală, cicăleală,
 • -ătură     învățătură, bătătură
 • -(ă)tate  bunătate
 • -ist            fotbalist
 • -ie              mândrie
 • -ință          voință
 • -are           iertare
 • -easă        croitoreasă
 • -uță          punguță
 • -oară       oglinjoară
 • -eț             săcul, coșul
 • -ior           dulăpior
 • -iță            căniță, iconiță, fetiță
 • -icică        cărticică
 • -el              cojocel, degețel
 • -aș              copil, strugur, flutur
 • -iș               brăd, frunz
 • -et              brădet, frăsinet
 • -iște           porumbiște
 • -ărie          rufărie

ADJECTIVALE

 • -os     prietenos, mânios
 • -al      amical, teatral
 • -bil     citibil, mâncabil
 • -iu      argintiu, maroniu
 • -uț      mic, grăs
 • -esc    românesc, omenesc

VERBALE

 • -ui      a sfătui, a mitui, a prăfui
 • -iza    a abstractiza
 • -ona   a atenționa, a concluziona
 • -a        a brăzda
 • -i         a întineri

ADVERBIALE

 • -ește        regește, prietenește, hoțește
 • -iș             piez, făț, piept
 • -mente   actualmente, literalmente

După valoarea semantică, sufixele se împart în

A. Nume de agent

 • -or      muncitor, croitor
 • -ar      cizmar, lăutar
 • -giu    laptagiu, geamgiu, barcagiu
 • -ist      complotist, fotbalist
 • -easă  lenjereasă

B. Nume de instrumente

 • -or        tocător, întrerupător
 • -oare   ascuțitoare, stropitoare, secerătoare
 • -ău       mestecău

C. Derivate cu sens colectiv

 

 • -ime          muncitorime, țărănime, vechime, boierime
 • -iș              brăd, frunz
 • -et             brădet, frăsinet
 • -iște          porumbiște
 • -ărie         rufărie

 

D. Derivate abstracte

 • -tate       răutate, bunătate, exactitate
 • -ie           vitejie, viclenie, omenie, vrednicie
 • -țenie    ciudățenie, muțenie, sluțenie
 • -eală      cicăleală, îndrăzneală, socoteală, acreală
 • -ură       învățătură, săritură
 • -ință      voință
 • -ime      vechime
 • -are       iertare

E. Derivate care indică originea

 • -ean   oltean, clujean
 • -esc    românesc, franțuzesc
 • -ez      albanez, berlinez

F. Derivate diminutivale

 

 • -uță          punguță, băsmăluță
 • -oară       oglinjoară
 • -eț             săcul, coșul
 • -ior           dulăpior, frățior
 • -iță            căniță, iconiță, fetiță
 • -icică        cărticică
 • -el              cojocel, degețel
 • -aș              copil, strugur, flutur

 

G. Derivate augumentative

 • -oi             buboi, băiețoi
 • -andru    copilandru
 • -an            grăsan