DEFINIȚIE: Diatezele sunt formele pe care le ia verbul pentru a arăta raportul dintre acțiunea pe care o exprimă și subiectul gramatical.

În limba română există trei diateze: activă, reflexivă, pasivă.


 

A. DIATEZA ACTIVĂ

Verbele la diateza activă arată că subiectul face acțiunea și altcineva o suferă.

 Eu citesc o carte.
Subiectul gramatical coincide cu cel logic.

OBSERVAȚIE   În cadrul diatezei active, există o serie de verbe care se pot conjuga însoțite de pronume personale sau reflexive , forme neaccentuate  în cazul dativ sau acuzativ. Aceste verbe se numesc pronominale active.

Eu spăl. (pe mine)
Eu îmi aduc apă. (mie)

Pronumele personale și îmi  în acuzativ și dativ au funcție sintactică de CD, respectiv CI, și nu fac corp comun cu verbul.

Pentru a le deosebi de verbele reflexive, dublăm forma neaccentuată a pronumelui cu forma accentuată. Dacă se pot dubla, verbele sunt active pronominale.


 

B. DIATEZA REFLEXIVĂ

Diateza reflexivă arată că subiectul face acțiunea și tot subiectul o suferă. Diateza reflexivă se formează din diateza activă și pronumele reflexiv în dativ sau acuzativ

Verb diateza activă + pronume reflexiv în D/Ac
Eu mă gândesc la tine. (pe mine)
Eu îmi amintesc de tine. (mie)

OBSERVAȚIE!!! Pentru a nu le confunda cu verbele active pronominale, dublăm forma neaccentuată a pronumelui cu forma accentuată. Dacă nu se pot dubla, verbele sunt la diateza reflexivă, pronumele și-a pierdut calitatea de pronume și a devenit doar marcă a diatezei reflexive. La analiză face corp comun cu verbul.


C. DIATEZA PASIVĂ arată că subiectul suferă acțiunea făcută de altcineva.

Diateza pasivă se formează din verbul a fi și participiul verbului de conjugat.

a fi+ verb la participiu
Elevii sunt lăudați de profesor.
elevii – subiectul gramatical
de profesori – complement de agent, cel care, logic, face acțiunea de a lăuda
Acțiunea de a lăuda, făcută de profesori, se răsfrânge asupra asupra subiectului elevii
Subiectul gramatical nu coincide cu cel logic.

În diateza pasivă, verbul a fi este doar un verb auxiliar care dă modul, timpului și persoana verbului, iar participiul dă înțelesul acțiunii.

OBSERVAȚIE !!!

1.      Verbul la diateza pasivă cere întotdeauna complement de agent.

Pentru a nu se confunda cu PV exprimat printr-un verb la diateza pasivă cu PN  exprimat prin verbul copulativ  a fi și un participiu, adăugăm complementul de agent.

Dacă verbul nu primește complement de agent, este la PN exprimat prin verb copulativ și participiu cu funcția de nume predicativ.

2.      A doua modalitate de verificare este trecerea verbului de la diateza pasivă la cea activă.

Profesorii îi laudă pe elevi.

Devine evident că verbul de conjugat este a lăuda pentru că a dispărut auxiliarul a  fi, iar complementul de agent a devenit Sb gramatical, iar subiectul în diateza pasivă a devenit CD.

Copacii sunt desfrunziți. – De cine?  Nu există autor al acțiunii; nu-i putem adăuga un complement de agent, prin urmare predicatul este nominal, diateza activă.