Verbul a învățaînvăț- este rădăcina căreia i se pot adăuga diferite prefixe sau sufixe care formează cuvinte noi

sufixe                                                    prefixe
învățătură                                        neînvățat
învățător          
învățat
învățăcel