pădure

pădurice

pădur

pădurea

pădureancă

pădurar

păduros

împăduri

împădurit

împădurire

despăduri

despădurit

despădurire