FIȘĂ DE LUCRU

       I. 

                                                                       Și dacă….

de Mihai Eminescu 

Şi dacă ramuri bat în geam

Şi se cutremur plopii,

E ca în minte să te am

Şi-ncet să te apropii.

 

Şi dacă stele bat în lac

Adâncu-i luminându-l,

E ca durerea mea s-o-mpac

Înseninându-mi gândul.

Şi dacă norii deşi se duc

De iese-n luciu luna,

E ca aminte să-mi aduc

De tine-ntotdeauna

[Propunere de argumentare a apartenenței operei de mai sus la genul liric]

Opera Și dacă…, de Mihai Eminescu aparține genului liric, deoarece întrunește trăsăturile acestuia.

Titlul este alcătuit din două conjuncții urmate de puncte de suspensie care au o valoare temporală.

Tema poeziei este iubirea.

Poezia este alcătuită din trei catrene (structura), putându-se observa cu ușurință paralelismul sintactic de la începutul fiecărei strofe, ceea ce imprimă muzicalitate versurilor și evidențiază gradarea ideii poetice  .

De asemenea, opera este structurată pe două planuri: unul obiectiv (natura) și altul subiectiv (trăirile poetului)

Natura, în opera lui Eminescu, este în deplină consonanță cu stările sufletești ale poetului.

Eul liric este marcat prin verbe și pronume la persoana întâi și a doua, (în minte să te am, să te apropii, aminte să-mi aduc, de tine) și își exprimă sentimentele în mod direct.

Imaginile artistice:

vizuale „norii deși se duc”, „adâncu-i luminându-l”

auditive „ramuri bat în geam”

motoriise cutremur plopii”, care imprimă dinamism poeziei.

Figurile de stil folosite de autor

epitete „norii deși”

personificare „stele bat în lac”,  „se cutremur plopii”

metafore „adâncu-i luminându-l”

asonanță „și dacă ramuri bat în geam”

aliterație „Înseninându-mi gândul”

 dau o notă artistică poeziei.

Poezia este de factură romantică, atât prin temă, cât și prin motivele specifice folosite lună, stele, lac.

Poetul asociază lumina cu durerea, iar ducerea norilor sugerează trecerea timpului.

Elemente de prozodie:

ritm trohaic

rimă încrucișată

măsură opt silabe

Având în vedere aceste trăsături, am demonstrat că opera „Și dacă…” de Mihai Eminescu aparține genului liric.

 

 I. Construiți fraze care să urmărească structura:

SB + PP + PR

Ceea ce îmi place foarte mult1/ este 2/că privești cu seriozitate examenul.3/

PR+PP+SB

ai rămas același1/ este 2/ceea ce mi-a plăcut la tine. 3/

CT +PP+F

Când ne-am întors1/ te-am chemat 2/ ca să discutăm. 3/

CZ+ PP+CI

Fiindcă nu învățase1/ se temea 2/că o să piardă examenul.3/

 

III. Împărțiți în propoziții și spuneți felul propozițiilor:

Și 1/dacă norii deși se duc2/

De iese-n luciu luna3/

E1/ ca aminte să-mi aduc

De tine-ntotdeauna! 4/

               (Și dacă…. de Mihai Eminescu)

P1 –  Propoziție principală

P2  –  Propoziție subiectivă

P3 –  Propoziție consecutivă

P4  –  Propoziție finală

IV. Identificați arhaismele din următorul text:

Spre acest sfârșit, dar, se începu mai întâi o corespondință între sultanul și principele, și alta între acest din urmă cu amicii săi din Constantinopole. Văzând, însă, turcul că nu iese la socoteală cu avertismentele, începu, dupe obiceiul turcesc din acei timpi, a trămite la capugii, peșchegii și imbrohorii ca să-i ceară capul. Prințul, însă, avea un cap foarte frumos și o barbă atât de poetică (…) încât cel mai sânt dintre toți sânții și-ar fi dat fericirea raiului numai ca să o poată purta câteva zile(…).  

(Ciocoii vechi și noi, de Nicolae Filimon)

V. Scrieți următoarele verbe la modul și timpul cerut:

 

 1. a fi (indicativ, viitor persoana a III-a, pl) vor fi
 2. a veni (conjunctiv, prezent, persoana a II-a sg) să vii
 3. a se apropia (conjunctiv, prezent, persoana I sg.) să mă apropii
 4. a scrie (indicativ, mmcp, persoana a II-a pl) scriseserăți
 5. a se bizui (indicativ, prezent, persoana I sg) mă bizui
 6. a fi (gerunziu) fiind
 7. a spune (indicativ, imperfect, persoana a III-a pl) spuneau
 8. a merge (indicativ, PS, persoana a III-a pl.) merseră
 9. a sfătui (indicativ, prezent, persoana I sg) sfătuiesc
 10. a-și asuma (indicativ, PS, persoana I pl) ne asumarăm
 11. a agonisi (indicativ, prezent, persoana a III-a pl) agonisesc
 12. a înțelege (indicativ, mmcp, persoana aII-a sg) înțeleseseși
 13. a vedea (condițional-optativ, perfect, persoana a III-a sg) ar fi văzut
 14. a reveni (indicativ, viitorul anterior, persoana II sg) va fi revenit
 15. a școli (indicativ, PS, persoana I sg)  școlii
 16. a claca (conjunctiv, prezent, persoana a II-a pl) să clacați
 17. a striga (indicativ, imperfect, persoana a III-a sg) striga