FIȘĂ DE LUCRU

SUBSTANTIVUL

 

I. Subliniați substantivele epicene:

Lupii, urșii îmi fac slujbă, leii chiar mi se supun,

Adevărul d-un preț mare, când le poruncesc ei spun.

(Gr. Alexandrescu, Epistolă. Marelui Logoft I Văcărescu)

II. Subliniați substantivele mobile:

Însă a doua zi după asta, iaca și mătușa Mărioara lui moș Andrei… și se ia la ciondănit cu mama din pricina mea.

Tata nu credea că fratelui meu i se va acorda premiul pentru cel mai bun cercetaș. Mama și sora ei s-au bucurat nespus.

Cerbul își purta mândru coarnele ca un împărat al pădurilor.

III. Subliniați substantivele colective:

Rândunele s-au adunat pe șoseaua mare, din toate streșinile împrejurimii… Nu știu dacă sunt câteva mii, câteva zeci de mii, câteva sute de mii, câteva milioane, căci ochiul deprinde să numere pâlcurile, stolurile, roiurile și frunzele. (T. Arghezi, Dați-vă jos încet)

IV. Transformați substantivele de mai jos în substantive colective

frunză

nobil

frasin

brad (2 variante)

muncitor

rufă

tânăr

porumb

țăran

vechi

boier

 V. Declinați substantivul casă:

Cazul Funcția sintactică Exemplu
 

Nominativ

 

 

Acuzativ

 

 

Genitiv

Dativ
Vocativ

 

VI. Analizați substantivele subliniate din propozițiile următoare:

Brobonit de rouă, pământul doarme încă în lumina umedă a dimineții. (Al. Vlahuță, România pitorească)

Ceața a acoperit munții.

Văile le-a acoperit ceața.

I-am adus băiețelului o minge.

În negura munților fluturau fulgere, ca năframe de aur. (M. Sadoveanu, Nicoară Potcoavă)

Într-un colț al odăii se afla trandafirul roșu.

Planul tău îi convine lui Mihai.

Se deschid priveliști mărețe în depărtare.

Mariei îi place muzica.

Pârcălabul era om credincios domnului țării.

Romanii s-au repezit din nou asupra dacilor.

Mergând înaintea calului zăresc o mogâldeață mică.

Cu toții au avut o părere favorabilă propunerii tale.

VII. Grupați următoarele substantive:

bandă, cânepă, ghem, colț, tăieței, grâu, brânză, cap, coală, râs, lapte, ochelari, frig, rouă, bucată, muc, pantaloni, miere, timp, fier, aripă, pas, unt, icre, datină

Sbst. doar cu formă de sg. Sbst. doar cu formă de pl. Sbst. care la plural au sens diferit Sbst. cu 2 forme de plural cu sens diferit Sbst cu 2 forme de plural cu același sens
 

 

 

 

 

Bibliografie:
POPESCU, Ștefania – Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciții, Editura orizonturi, București, 1995;
*** –  Limba Română, Gramatică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1988.