I. .Care este trăsătura de bază a adjectivului?

II. Analizați adjectivele din textele de mai jos indicând funcția sintactică, genul, numărul, cazul și gradul de comparație:

a) „Iar prin mândrul întuneric al pădurii de argint

   Vezi izvoare zdrumicate peste pietre licărind;

   Ele trec cu harnici unde și suspină-n flori molatic,

   Când coboară-n ropot dulce din tăpșanul prăvălatic,

   Ele sar în bulgări fluizi peste prundul din răstoace,

   În cuibar rotind de ape, peste care luna zace.” (M. Eminescu, Călin- File de poveste)

b) „Împuns de un alt țipăt al femeii, feciorul mortului simiți în el crescând o putere mai mare și mai dreaptă decât a ucigașului.” (M. Sadoveanu, Baltagul)

c) Pe culmea cea mai înaltă a munților Carpați se întinde o țară mândră și binecuvântată în toate țările.

d) Era un om bine făcut, puțin chel în vârful capului, cu ochii foarte blajini.III. Dați exemple de adjective:

 • variabile cu patru terminații:

 

 

 • variabile cu trei terminații:

 

 

 • variabile cu două terminații:

 

 

 

 • invariabile:

 

IV. Subliniați adjectivele care nu au grade de comparație:

infinit, mare, negru, cumsecade, inferior, perfect, bleumarin, posterior, anterior, viu, albastru, suprem, optim, îngrozitor, proxim, esențial, total, autentic, vesel, arămiu, tipografic, indiferent, excelent, complet, groaznic, înfiorător, minim, înspăimântător, fundamental, înfricoșător, maxim, bun, rău, electric, întreg, unic, mort, major, ultim, galben, lingvistic, maro, gri, vișiniu, principal, terminat

 V. Subliniați adjectivele care au gradul de comparație superlativ absolut:

Curtea de Argeș este capitala străveche a Țării Românești. Acolo se află fântâna arhicunoscută a meșterului Manole. Preafrumoasa legendă a meșterului Manole pare cunoscută de toată lumea. Ea este nespus de impresionantă.  Fapta lui pare unora înfiorător de crudă.

Mănăstirea de la Curtea de Argeș are multe ornamente extrafine, rarisime, iar arhitectura cu totul și cu totul aparte.

Mănăstirea Curtea de Argeș este din cale-afară de frumoasă.

Altădată, drumul care ducea spre culmile Făgărașului era îngrozitor de greu. Astăzi șoseaua Transfăgărășanului oferă turiștilor priveliști extraordinar de frumoase.

VI. Arătați din ce alte părți de vorbire poate proveni adjectivul:

 • verb la participiu:

 

 • verb la gerunziu:

 

 • adverb:

 

 • pronume

 

VII. Treceți adjectivul interesant la toate gradele de comparație:

Gradul de comparație                              Forma

 

 

VIII. Selectați sufixele care ajută la formarea adjectivelor și dați exemple cu ele:

-an, -al,  -easă, -or, -os, -eț, -esc, -icică, iza, -bil, -el, -et, -iu, -ona,  – ui, -ște

 

 

 

 IX. Faceți corect acordul dintre adjectiv participiul cu valoare adjectivală și substantivul pe care-l determină în cazul genitiv:

povestea unei vieți închinată științei…

desfăşurarea unei munci cât mai eficientă…

rezolvarea problemei studiată

Are o abordare a problemei deosebite de a noastră.         

Spectacolul ne-a oferit prilejul unei întâlniri neașteptate, emoționantă.

A dat cartea unei fete care a fost premiate.

Am propus derularea unei cercetări, interesante din punctul nostru de vedere.

Am răspuns unei întrebări, puse într-un interviu la televiziune.

X. Subliniați forma corectă a pluralului următoarelor adjective:

fix – ficși, fixi

complex – complexi  complecși

prolix –  prolixi, plolicși

ortodox –  ortodoxi, ortodocși

XI. Dați câte un echivalent pentru următoarele locuțiuni adjectivale:

 • om cu stare
 • om cu scaun la cap
 • om cu dare de mână
 • lucru de căpetenie
 • om de nimic
 • persoană de treabă
 • zi de seamă
 • om de frunte
 • om cu judecată