I. Subliniați cu roșu substantivele articulate cu articolul nehotărât și cu galben substantivele articulate cu articolul hotărât:

I-au ieșit niște pui drăguți, nu ca puii de vrabie. Când au venit țăranii să secere grâul, ăl mare dintre pui n-a alergat repede și l-a prins un flăcău.

Îi bătea inima ca ceasornicul meu din buzunar.

Unor copii li s-au acordat premii de excelență.

Văzduhul e un fagure încins din care se revarsă mierea soarelui în valuri calde cu sclipiri bălaie.

II. Care este forma de plural al următoarelor substantivele de mai jos:

bancă –

tablă –

catedră –

carte –

bariton –

tablou –

școlar –

ghiveci –

III. Articulați cu articol nehotărât singular și plural substantivele:

iarbă –

brazdă –

țăran –

plug –

bob –

tractorist –

combină –

IV. Scrieți forma articulată plural a următoarelor substantive masculine:

copil –

geamgiu –

fiu –

cafegiu –

V. Încercuiți articolul posesiv:

un nod ……… cârpei, o cotitură ……….. șoselei, pomii roditori ……….. grădinii

VI. Completați spațiile punctate cu articolul posesiv:

Apoi a început să îngrămădească pe spate: o sarică ……….ciobanului, două lăicere ………….stăpânului, iar deasupra, moț, cei doi băieți …………stăpânului.

Brazii trufași ……. codrilor se frângeau cu glasuri de trăsnet.

Locul de naștere ………. bunicilor

Clubul de jocuri ………… tinerilor (clubul tinerilor/ jocurile tinerilor)

Volumul cu opere …………….. lui Mihai Eminescu

Zidul de piatră ……….. clădirii

Livezile de pruni …………. satului

Pe ……….țării plaiuri.

Muzeul de istorie ……….orașului  (explicație – un muzeu despre istoria orașului – cum a apărut, în ce an, care sunt personalitățile orașului respective etc.)

Muzeul de istorie  ………. orașului  (explicație – muzeul despre istoria țării aflat într-un oraș)

Bibliografie:

POPESCU, Ștefania – Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciții, Editura orizonturi, București, 1995;

*** –  Limba Română, Gramatică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1988.

Rezolvare