Singular

                    Masculin                                                                   Feminin

N              acesta/ ăsta                                                               aceasta/ asta

G             (al, a, ai ale) acestuia/ ăstuia                    (al, a, ai ale) acesteia/ ăsteia

D             acestuia/ ăstuia                                                        acesteia/ ăsteia

Ac            (pe) acesta/ ăsta                                                     (pe) aceasta/ asta

Plural

                   Masculin                                                                     Feminin

N           aceștia/ ăștia                                                                   acestea/ astea

G           (al, a, ai ale) acestora/ ăstora                     (al, a, ai ale) acestora/ ăstora

D           acestora/ ăstora                                                            acestora/ ăstora

Ac         (pe) aceștia ăștia                                                           (pe) acestea/ astea