Interpretarea sintactică a pronumelui neaccentuat în dativ poate crea anumite probleme. Acesta poate avea funcţia de atribut sau complement indirect, în funcţie de c o n t e x t u l în care apare:

COMPLEMENT

ATRIBUT

apare împreună cu un substantiv sau un pronume accentuat cu rol de CI

Mama mi-a cumpărat cărți (mie)

nu apare împreună cu un substantiv sau un pronume accentuat cu rol de CI

Din liră-mi am să cânt. (mie)

substantivul este nearticulat sau articulat cu articolul nehotărât

Mi-a împrumutat o carte. (mie)

substantivul este articulat cu articolul hotărât

Mi-a adus cartea (mea).