• Adjectivul precedat de prepoziție nu determină n i c i o d a t ă  un substantiv, ci un verb, prin urmare are funcția sintactică de  c o m p l e m e n t:
    1. Se iubeau de mici. – complement circumstanțial de timp – de când erau mici
    1. Râde de bucuroasă.  –  complement circumstanțial de cauză – Râde fiindcă este bucuroasă.
    1. De deșteaptă, e deșteaptă, dar  nu vrea să arate.  –  complement circumstanțial de relație
  1. Din palid s-a făcut roșu de furie. – complement prepozițional
  • În situațiile în care adjectivul este antepus substantivului, prepoziția continuă se fie asociată substantivului, determinând cazul acestuia.
Au luptat împotriva oricărui dușman. –  complement prepozițional
S-au năpustit asupra minunatelor cărți. – complement prepozițional
Nu am ieșit din casă datorită năprasnicului ger. – complement circumstanțial de cauză

Substantivele dușman, cărți, ger, deși au formă de nominativ, ele sunt în cazul  GENITIV, determinat de prepozițiile împotriva și asupra și DATIV, determinat de prepoziția datorită.