Adjectivele care însoțesc și determină un substantiv au funcția sintactică de:

Atribut  (AT)

Radu  este un băiat inteligent.

Nume predicativ (NP).

Casa este frumoasă.

Complement prepozițional (CP)

Din mare s-a făcut mic.

Complement circumstanțial de mod comparativ (CCM)

Mărul e mai mult crud decât copt.

OBSERVAȚIE: Spre deosebire de substantiv, adjectivul în vocativ care însoțește un substantiv are funcția sintactică de atribut adjectival (AT adj).

Vino, dragă primăvară!