1. ATRIBUT SUBSTANTIVAL (PRONOMINAL) PREPOZIŢIONAL

Pomul din mijlocul grădinii a dat multe roade.

2. NUME PREDICATIV

Noi suntem împotriva încălcării regulilor școlii.

3. COMPLEMENT INDIRECT

Luptând împotriva risipei vom avea mai multe resurse.

4. COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL DE LOC

Așteaptă îndărătul ușii.

5. COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL DE TIMP

Am împodobit bradul în ajunul Crăciunului.

6. COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL CONCESIV

În pofida/ciuda măsurilor luate, nu s-au înregistrat rezultate mai bune.

7. COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL CONDITIONAL

În locul tău, nu mi-aș face atâtea griji.

8. COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL DE SCOP

Au strâns bani  în vederea/în scopul modernizării școlii.

9. COMPLEMENT CIRCUMSTANȚIAL DE MOD

Polițiștii  au acţionat în baza legii.