Numeralului multiplicativ poate avea următoarele funcțiile sintactice:

CAZ        FUNCȚIE SINTACTICĂ                      EXEMPLE


N               NUME PREDICATIV                    Venitul său a fost dublu.             

ATRIBUT ADJECTIVAL                Câștigul îndoit m-a bucurat.

Ac            CCM cantitativ                               Am câștigat însutit.