FUNCȚIILE SINTACTICE ALE PRONUMELUI NEHOTĂRÂT


Nominativ                                                              Subiect                                         S-a defectat ceva la televizor.
                                                                                                                                                Îl invitase altcineva la masă.
                                                                              Nume predicativ                           Fiul lui va fi cineva.
                                                                                                                                                 Nu voia să devină orice.

Acuzativ                                                     Atribut adjectival  
Mă duc la școală cu oricare copil.
                                                                        Complement direct                   Aflase ceva nou.
                                                                                                                                     Aștepta pe cineva.
                                                                     Complement prepozițional
Vorbeau  despre orice.
                                                                        Compl. Circ. Timp   
Cât au stat la taifas s-a luminat de ziuă.
                                                                        Compl. Circ. Loc                        Umbla de la unul la altul.

Genitiv                                                  Atribut pron. genitival                   Strângeți hârtiile din preajma fiecăruia
                                                                  Complement indirect 
Dă vina asupra oricui îl cunoaște.
                                                                    Nume predicativ                              Cartea este a oricui dă mai mult.

 Dativ                                                       Complement indirect   
Se dă fiecăruia dreptul la muncă.
Povesteau oricui aventurile lor.