OPERA EPICĂ

TRĂSĂTURI

  • opera literară în care scriitorul își transmite gândurile, sentimentele și ideile în mod indirect prin intermediul acțiunii și al personajelor se numește operă epică.
  • opera epică are un narator:
         obiectiv – persoana a III-a

                     subiectiv – persoana I (și personaj al acțiunii)

  • opera epică înfățișează întâmplări derulate într-o anumită ordine temporală. Totalitatea acestor întâmplări – acțiunea operei – alcătuiesc subiectul literar structurat pe cinci momente: expozițiune, intrigă, cuprins, punct culminant, deznodământ.
  • la acțiune participă personaje:

     principale

     secundare

     episodice

  • modurile de expunere:

 narațiunea

         dialogul

         descrierea (ocazional)

  • acțiunea se desfășoară între indicii spațiali și temporali (acțiunea are un timp și un loc al desfășurării).

Vezi SURSE