b. < bid = prețul decurs al cumpărătorului

< board = conducerea

< bond = obligațiune, chitanță, garanție, gaj

< buyer = cumpărător

B. < bag = sac. săculeț

     < bale = balot

back < backwardation = retur, înapoiere

B&B <  beds and butts = depuneri și dobânzi

BC < basic charge = preț de bază

      < Board of Customs = departmanetul vămilor

BCE < Board of Customs and Excise = Departamentul taxelor vamale și accizelor

B.D. < bank draft  =  plan al rambleului

        < bills discounted = polițe scontate

B/D < bank draft = plan al rambleului

bd < board = consiliu, cameră de comerț

      < bond = obligațiune

BFO < budget and fiscal officer = funcționar/ ofițer pe probleme fiscale și de buget

B/G < bonded goods = marfă de import în depozitele vămii cu taxe neplătite

bkrpt< bankrupt = falit, insolvabil

B.L. < bill lodged = poliță depusă

B/L < bill of lading = conosament, fraht

        < Bureau of Customs Letter  = instrucțiune cu caracter intern al oficiului vamal

B/ ldg < bill of lading = conosament , fraht

B.N. < bank note = bancnotă

BR < bank roll = registru bancar, cont personal

Brok < brokerage = comision

B.S. sau B/S  < balance sheet balanță contabilă, bilanț

B/ St < bill at sight = poliță/ trată la vedere

Bt < bought = cumpărat

B.U. < bread unit = bon/ talon al cartelei de pâine

B/V < book value = preț din catalog