B. < battle = bătălie

    <  battery =baterie, divizion de artilerie ușoară

    < bomb = bombă, a bombarda

    <  bombardment = bombardament

    < bomber = bombardier

    < bombing  = bombardare, bombardament

B-A. < base area = suprafața bazei

       < amânat la mobilizare în temei legal

ba   < battery = baterie, diviziune (de artilerie ușoară)

BAC < Base Area Commandant = comandant al bazei

       < Brigade Ammunition Column = subunitate de transport al muniției pentru brigadă

Ba Com < Base Command = comandament de bază

BAD < base ammunition depot = depozit de bază pentru muniții

Bag. < baggage echipament portabil. transportabil

bal. < ballistics = balistică , date balistice

B. Am. D. < base ammunition depot = depozit de bază pentru muniții

B&GR < bombing and gunnery = poligon pentru bombardament și tragere

B&Q < barracks and quarters = cazărmi și apartamente pentru cartiruire

B&QA < Army barracks and quarters = serviciu de cazare al armatei

BAO < base accountant officer  = șef al serviciului financiar al bazei.

BAPD < base air post depot = depozit de bază al poștei aeriene

BAPO < base air post office = oficiul poștal al bazei

BAR < basic army regulations = regulamente de bază pentru trupele terestre

        < Browning Automatic Rifle = pușcă automată Browning

Ba Sec < vase section = sector de bază al zonei de comunicații (SUA)

BAT < battalion anti-tank = batalion antitanc (SUA)

Bat. <  battalion = 1. batalion 2. divizion (de artilerie)

Bat. <  battery = baterie, divizion de artilerie ușoară

Bat div. <  Battleship Division = divizion de vase de linie

Bat for <  Battle Force = Forțele principale de luptă (marină)

Batn < Battalion = 1. batalion 2. divizion (de artilerie)

Batron < Battlesip Squadron = escadrilă de vase în linie

BB < battleships = nave de război

      = apt pentru serviciu militar în metropolă (MB)

BBH < battalion beachhead = cap de pod batalionar

BC < Base Command = comandament de bază

      < Battalion Commander = comandant de batelion

      < Battery Commander = comandant de baterie

      < bombardment code = cod de corectare a tirului artileriei

      < Bomber Command = comandamentul de dirijare a bombardamentelor

B/C < battle casualties = pierderi în luptă

BCA < battle commander’s assistant = locțiitor al comandantului bateriei

BCD/ BC Dis < bad conduct discharged = scoaterea din armată

BCP < Battery Command = punct de comandă al bateriei

        < Border Control Point = post grăniceresc de control

BCPO < Base Command Payment Office = serviciul financiar al comandamentului bazei

BCS < Battery Commander’s Station = punct de observare al comandantului bateriei

        < battle cruiser squadron = escadră de crucișătoare de linie

BCT < Battalion Combat Team = batalion întărit

BD < base deflection = indicator de unghi

      < bomb disposal = dezamorsarea bombei neexplodate

      < boom defense = baraj de estacade

BDA < bomb damage assessment = evaluarea distrugerilor cauzate de explozia bombei

Bde < brigade = brigadă

Bde Maj < Brigade Major  = șef de stat major al brigăzii

Bde O < Brigade Officer = ofițer al statului major al brigăzilor

Bde Ro < Brigade Routine Order = ordine de front pe brigadă

BDF < base detonating fuse = detonator de fund percutant

BDL < base deflection left = indicator de unghi stânga

BDR < base deflection right = indicator de unghi dreapta

Bdr < bandmaster = subofițer din fanfară

Bd Tn < bridge train = parc de poduri-pontoane

BE < base ejection = proiectil cu ejecție

BED < Base Engineer Depot = depozit de bază pentru materiale de geniu

BFN < British Force Network = rețea de legătură a armatei engleze

BL < baterry left = baterie stânga

blk < blank = proiectil neîncărcat

blkt < blanket = perdea de fum

bls < barrels = țevi de pușcă

BM < beach master = comandant  al punctului de debarcare

BNCOS < British Non-Commissioned Offiers = corpul ofițerilor din armata britanică

Bn RO  < Battalion Rputine Order = ordin de front și administrativ pe batalion

Bn SFCP < Battalion Shore Fire Control Party = grupă de coastă pentru conducerea focului batalionului

Bn Sup P < battalion supply point = punct de aprovizionare a batalionului

b.o. < branch office = cancelaria reprezentantului unui gen de armată

BPO < Base Pay Office = secția financiară a bazei

          < Base Personal Office = secția personal a bazei

BR < battery right = bateria din dreapta

       < border regiment = regiment de graniță

Br < Branch of service = gen de armă

      < Brigade = brigadă

     < bugler = gornist, trompetist

BRA < Brigadier Royal Artillery = comandant al artileriei armatei britanice

BRA(AA) < Brigadier Royal Artillery (Anti-Aircraft) =  comandant al artileriei antiaeriene a Armatei britanice

BRC < Brigade Reporting Centre = punct al brigăzii pentru strângerea rapoartelor MB

BRen < battle reconaissance = cercetarea pentru luptă

Br Co < Bridge Company = companie de pontonieri

Brig Adj < Brigade adjutant = adjutant al brigăzii

Brig Gen < Brigadier General = general de brigadă

Brig HQ < Brigade Headquarters = stat major al brigăzii

Brig Maj < Brigade Major = șef de stat major al brigăzii

Brit. L. Off. < British Liaison Officer = ofițer de legătură al comandamentului britanic

BRL < bomb release line = linia de lansare a bombelor

          < Battalion Reserve Line = poziția rezervelor batalionului

B.R.L. < Ballistic Research Laboratory (SUA) = laboratorul de cercetare balistică

BSE < British supervisory element = inspecție militară (UK)

B.S.M. < Battalion Seargent Major = sergent major de batalion

Bt < brevet = certificat de obținere a gradului următor

     < (convențional) inapt temporar

Bt-Col < Brevet Colonel = colonel pe funcție de locotenent-colonel

Bt-Maj < Brevet Major = maior pe funcție de căpitan

BW < basic weapon = armament de bază

BZ < beaten zone = zona distrugerilor