D  <  deferrend  =  amânat la încorporare

    <  depot  =  unitate de instrucție de rezervă

    <  discharge  =  trecere în rezervă; demobilizare

    <  discharged  =  trecut în rezervă; demobilizat

D. < department  =  department

      <  division  =   divizie, division

      <  draft  =  recrutare

      <  dump  =  deposit de campanie

D-1, 1-D  <  în rezerva unei unității

DA  <  Department of Army  =  (SUA) Ministerul Armatei

D.A.  <  deputy adjutant  =  locțiitor al adjutantului regimentului/ batalionului

         <  Director of Artillery  =  comandantul artileriei

         <  Divisional Artillery  =  artilerie divizională 

DAC  <  Director of Army Contracts  =  șef al direcției contracte militare

           <  Divisional Ammunition Column  =  coloana divizională de aprovizionare cu muniție

             <  Divisional  Artillery Commander  =  commandant al artileriei divizionale

DAD  <  Divisional Ammunition Dump  =  depozit divisional pentru muniții

DADES  <  Deputy Assistant Director of Engineers ‘ Stores  =  locțiitor al șefului direcției de materiale tehnico-inginerești

DADG  <  Deputy Assistant Director-General  =  locțiitor al șefului secției principale a direcției

DADOS  <  Deputy Assistant Director Ordnance Service  =  locțiitor al șefului serviciului asigurării tehnic-artileristice

DADQ  <  Deputy Assistant Director of Quartering  =  locțiitor al șefului departamentului cazare

DADW  <  Deputy Assistant Director of Welfare  =  locțiitor al șefului serviciului aprovizionare cu bunuri de consum

DAF  <  delay(ed)-action fuse  =  explosive cu acțiune întârziată

          <  double-apron fence  =  baraj de sârmă cu două rânduri de stâlpi

DAG  <  defense against gas  =  apărare antichimică

DAI  <  direct action impact  =  exploziv cu acțiune imediată, la impact

DALS  <  Directorate of Army Legal Service  =  direcția juridică a armatei

D.A.M.  <  delay(ed)-action mine  =  mină cu explozie întârziată

D & RD  <  discharged and release from duty  =  scoaterea din funcție

DAP  <  distant aiming point  =  punct îndepărtat de ochire

DAPE  <  developed armament probable error  =  eroare probabilă datorată variației vitezei inițiale a proiectilului

DB  <  day bomber  =  avion de bombardament pe timp de zi

       <  depth bomb  =  bombă de adâncime; grenadă anti-submarină

       <  dive bomber  =  bombardier ce acționează în picaj

DC  <  damage control  =  remedierea avariilor

       <  decontamination  =  degazare

       <  Demobilization Center  =  Centru de demobilizare

       <  depth charge  =  bombă de adâncime; grenadă anti-submarină

DCM  <  District Court Martial  =  Curtea Marțială a Districtului

DD  <  deflection difference  =  diferență de deviație

        <  discharged, dead  =  decedat și scos din evidență

        <  dishonorable discharged  =  (SUA) trecere în rezervă ca necorespunzător

DDMS  <  Deputy Director of Military Survey  =  locțiitor al șefului serviciului topografic