A.< airborne = 1. aeropurtate

2. de desant aerian

A.A. < absolute altitude = înălțime absolută

AAAAW. < anti-aircraft artillery automatic weapons = arme antiaeriene automate

AAB < anti-aricraft baloon = aerostat / balon de baraj aerian

AAC < anti-aircraft cannon = tun antiaerian

AAM < air-to-air missile = rachetă aer-aer

AAS < anti-aircraft searchlight = proiector antiaerian

< accomodation = loc de cartiruire

< about = aproximativ, circa

< absolute = absolut

< absoulutely = în mod absolut, în întregime

< asymmetric(al) = asimetric

ab < about = aproximativ, circa

AB < air blast = undă de șoc

ABM < anti-ballistic missile = rachetă antibalistică

ABS < automatic bomb sight = dispozitiv de ochire automată pentru bombardament

AC   < aiming circle = busolă cu alidadă/ vizor

< aircraft cruiser = crucișător purtător de avioane

< altitude control = manșă de înălțime

ACB < air circuit breaker = aterizare forțată din lipsă de combustibil

A/ce < aircraft carrier = portavion

accn < accomodation = loc de cartiruire

accy < accordingly = 1. în consecință, 2. corespunzător

Acft <  aircraft = avion, avioane

=  aviație, de aviație, aeronautic

Acft C < aircraft carrier = portavion

acg. <  according to = conform cu

ACI <  airborne-controlled interception = sistem de intercepție controlat din aer

ACR < airfield control radar = sistem radar pentru dirijarea traficului aerian

<approach control radar  = sistem radar de aducere a avioanelor în zona aerodromului

act < actinium = activ (în serviciu)

ACV <  armoured command vehicle = autovehicul blindat / tanc al comandantului

ACWS <  Aircraft Control and Warning System / Service = Serviciu de dirijare și alarmă a  aviației (SUA)

AD  < active duty = serviciu activ

< Aid Detachment = detașament/ grupă de reparații

< air defence = apărare antiaeriană

< ammunition depot = depozit de muniție

< ammunition dump = depozit de campanie pentru muniție

< armament depot = depozit de armament

< armoured division = divizie de blindate

< artificer diver = scafandru artificier

ad < armoured = blindat

< advanced = avansat, înaintat

ADA <  air defence area = zonă de apărare antiaeriană

ADC <  aid-de-camp = adjutant

< Air Defence Command = Comandamentul apărării antiaeriene

< Air Development Center = Centrul de perfecționare al aviației (SUA)

<  Airdrome Defense Corps = Corpul de apărare a aerodromurilor

AD Cmd < Air Defence Command = Comandamentul apărării antiaeriene

AdC < armoured car = mașină blindată

ADE <  Armoured Division Engineers = unitate de geniu a diviziei de blindate

ADF <  Air Defense Force = forțele apărării antiaeriene (SUA)

ADGp < Air Depot Group = grupă de deservire a depozitului de aviație

Adjt < adjutant = (UK) șef de stat major al unei unități; (SUA) șef al cancelariei unei unități, adjutant

ADO <  Air Defence Officer = ofițer din apărarea antiaeriană

ADOFP <  armoured division ordnance field park = (UK) parc tehnico-artileristic de campanie al diviziei de blindate

ADOS/ AD of S < army depot of supply = depozit de aprovizionare al armatei

ADP < air defence position = amplasament al apărării anti-aeriane

< armament delivery point = punct de aducere a armamentului

A Dpo < aircraft depot   = depozit al aviației

ADS < Air Defence System = sistem de apărare antiaeriană

ADSEC < advanced section = sector avansat al zonei de comunicații

AD sigs < advanced signals = subunități înaintate de transmisiuni

adv < adversary = adversar

Adv & Rs < advanced and rears = primul și ultimul eșalon

Adv Gd < advanced guard = avangardă

Adv HQ <  advanced headquarters = eșalon înaintat al statului major

Adv LG < advanced landing  ground = pistă avansată de aterizare

AE < ammunition examiner = controlor de muniție

< Army Education = pregătirea generală a armatei

< assistant engineer = locțiitor al șefului unității de geniști

Ae Atk < aerial attack = atac aerian, din aer

AEC < Aerial Embarkation Center = (SUA)Centrul de decolare/aterizare a avioanelor de transport

A Engr < Army Engineer Service = Serviciu de geniu/tehnic al armatei

AF < Armoured Force = trupe de blindate

AFA < Armoured Field Artilery = artilerie de câmp a unităților de blindate

AFAP < air field and ammunition park = depozit de combustibil și muniție pentru aviație

AFV < armoured fighting vehcle = mașină blindată de luptă

AG < air gunner = artilerist

< air-to-ground = aer-sol

< Armament Group = grupă de armament

< assault gun = tun de asalt

< automatic gun = tun automat

AGC < air-to-ground code = cod de legătură între aviație și armata de uscat

AGLC < air-ground liaison code = (SUA) cod de legătură între aviație și armata de uscat

           < automatic gun layer = dispozitiv (la tun) de ochire automată

AGM < air-to-ground missile = rachetă aer-sol

AGO < anti-gas officer = ofițer al serviciului chimic

AGP  < aircraft grounded for lack of parts = avion rămas la sol din lipsă de piese de schimb

AGR < air-to-ground ranging = radio locație aer-sol

AGS < aero-gun sight = dispozitiv de ochire pentru armamentul aerian de bord

AGT < anti-gas training = pregătire anti-chimică

AIC   < ammunition identification code ‚ cod de marcare a muniţiei

AICBM < anti-intercontinental ballistic missile = rachetă intercontinentală antibalistică

AIGD <airborne interception and gun direction radar = staţie de radiolocaţie de bord pentru interceptarea şi ochirea tunurilor

A Int < Air Intelligence = serviciul de informaţii al forţelor aeriene

airldg < airlanding = de desant aerian, aeropurtat

AIROP < airborne operation = operaţiune de desant aerian

Airscofor < Air Scouting Force =  aviaţia de cercetare a marinei militare

AKA  < attack cargo ship = navă de transport a desantului

AK line < advanced cruiser line  = aliniament de supraveghere a crucişătoarelor

AL < armz list = lista ofiţerilor din armata de uscat

A/L < air landing =  de desant aerian, aeropurtat

al < all arms =  toate genurile de arme

ALC  < armoured landing craft  = mijloc blindat de desant

Al Ct < assault landing craft = mijloc plutitor de desant folosit în atac

almt < allotment = mijloace de luptă alocate; încorporare

ALT T < alternative target = ţintă de rezervă

AM < ammunition going forward = muniţia este trimisă

< army map = hartă militară

Am < ammunition =  amuniţie

AMA < air material area = zonă de asigurare tehnico-militară a aviaţiei militare

< American Army =  forţele armate de uscat americane

amb < ambulance = detaşament de acordare a primului ajutor

AMC < armed merchant cruiser = crucişător auxiliar

< armoured car = motoblindat, vehicul blindat

< Army Medical Corps = Corpul medical al trupelor de uscat

Am C < armoured car = vehicul blindat

ameez < anti-mecanized = antitanc

Amm Tn < ammunition train = coloană de  muniţii

AMN, amn < airman = soldat de aviaţie

amph < amphibious = de desant maritime

Amph Tk < amphibious tank =tank amfibiu

AMR < air musketry range = poligon de aviaţie

Am R < ammunition reserves = reserve de muniţie

AMESF < anti-mine-sweeping explosive float = mijloace plutitoare explozive folosite contra dragoarelor

AN < Admiral of the Navy = amiral de flotă

An < army-navy = pentru trupele de uscat şi  maritime

Ant A < anti-aricraft = antiaerian

AO < Army Ordnance = 1. asigurare tehnică de artilerie 2. Buletinul tehnic al artileriei

A.O < oiler ‚ navă petrolier

A of P < arms of precision = armament de precizie

A of S < angle of sight = unghi de ochire

AP < action post = post de luptă

< advanced park = parc avansat

< advanced post = post înaintat

< aiming point = punct de ochire

< aircraft park = parc de avioane

< ammunition point = punct de aprovizionare cu muniţie

< antipersonnel mine = mină antiinfanterie

< armoured patrol = patrulă de blindate

< armour piercing = care străpunge  blindajul

< auxiliary patrol = patrulă auxiliară

< auxiliary point =  punct auxiliar de ochire

ap = punct culminant

APA = transportor de desant pentru trupele din primul eșalon

APB <  aircraft practice bomb = bombă de aviație de exercițiu

APC <Anti-Parachutist Corps = trupe antidesant

< Armoured Personnel Carrier = transportor blindat pentru trupe

< armour-peircing cap = cap perforator de blindaj

< armour-piercing capped = (proiectil) cu cap perforant de blindaj

APCRC < armour-piercing capped, ballistic capped = (proiectic) cu cap balistic perforant

APCI < armour-piercing capped incendiary = (proiectil) cu cap perforant incendiar

APCI-T< armour-piercing capped incendiary with tracer = (proiectil) cu cap perforant incendiar-trasor

APD < Airborne Pictorial Dispaly = (amer.) transportor rapid de desant

A per. < antipersonnel = anti-personal

APG < Army proving ground = 1. poligon militar 2. (amer.) navă de transport de cabotaj

APHE < amrour-piercing high explosive = (proiectil) perforant cu fugasă

A.P.I.U. < Air Photo(graphic) Interpretation = unitate de interpretare aerofotografică

APPR < Army Package Power Reactor = reactor militar mobil/ transportabil

appr . < approach = apropiere

       < approximate = a aproxima; aproximativ

APS  < actual parade state = efectivul prezent

 < armour-piercing shell = proiectil perforant

APT < army pay tables = tabelul cu solde

AP-T < armour-piercing with tracer = perforant trasor

aptd < appointed = destinat

APU < airborn power unit = centrală electrică aeropurtată

APV < armour personnel vehicle = mașină blindată pentru transportul personalului, transportor blindat

< (amer.) bază plutitoare a aviației

AR < air reconnaissance = recunoaștere aeriană

< airman recruit = recrut în forțele aeriene

< ammunition reserve = rezervă de muniție

< Armoured Regiment = Regoment de blindate

< automatic rifle = pușcă automată

< azimuth reccorder = înregistrarea azimutului

ar. < arrival = sosire a trupelor

ARA < all-around arms = armament cu tragere circulară

ARC < adjusted range correction = corecția tirului în funcție de distanță

Ar. C < armoured car = mașină blindată

arr. <  arrange = a cartirui

Arty <  artillery = artilerie

AS <  ammunition ship = transportor de muniție

at <  apparent time = timp real

Aux. Pat. <  auxiliary patrol = patrulă auxiliară

                    < auxiliary patrolling = patrulare auxiliară