IF ONLY + PAST TENSE SIMPLE ⇒ exprimă o dorință prezentă sau viitoare și se folosește cu verbe care exprimă o stare,  acțiuni obișnuite

  • If only I saw that film – Măcar de-aș vedea filmul.
  • If only she had a warm coat. De-ar avea o haină călduroasă.
  • If only I were running faster. – De-aș alerga mai repede.

IF ONLY + PAST PERFECT ⇒ exprimă regretul pentru o acţiune care nu s-a realizat

  • If only he had come earlier. De-ar fi venit mai devreme
  • If only I studied chemistry. De-aş fi studiat chimia.

IF ONLY + PRESENT/ FUTURE ⇒echivalentul lui hope (sper)

  • If only it will be a sunny day. Sper să fie o zi cu soare.
  • If only she knows our address. Sper că ştie adresa noastră.