Este un mod simplu cu numai două forme la persoana a două singular și plural

Sufixele formei de imperativ

La imperativ singular, sufixele sunt identice cu cele la indicativ prezent persoana a III-a singular

a cânta            el cântă                  (tu) Cântă!

a răspunde     el răspunde        (tu) Răspunde!

a iubi               el iubește              (tu) Iubește!

a hotărî           el hotărește         (tu) Hotărește!

a vedea           el vede                   (tu) Vezi!  (excepție)

La imperativ plural, sufixele sunt același cu la persoana a II-a plural indicativ prezent.

a cânta         voi cântați                Cântați!

a vedea          voi vedeți               Vedeți!

a răspunde    voi răspundeți       Răspundeți!

a iubi             voi iubiți                  Iubiți!

a hotărî         voi hotărâți             Hotărâți!

ATENȚIE la ortografierea acestei forme. Ea se scrie într-un cuvânt și nu *cânta-ți, haide-ți, spune-ți

Spuneți ce doriți. (voi, dvs)
Spune-ți necazul. (tu) Spune necazul tău -ți este un dativ cu valoare posesivă.

La negativ, imperativul se formează cu forma de infinitiv + adverbul de negație NU

a cânta         Nu cânta!

a vedea         Nu vedea!

a răspunde    Nu răspunde

a iubi              Nu iubi!

a hotărî          Nu hotărî!            

Verbele a aduce, a duce, a face și a zice au forme aparte de a forma imperativul

a aduce             adu sau adă

a duce               du

a face                fă

a zice                 zi

Un grup de verbe cu infinitivul în –ea,  -e sau -i  au forme duble la imperativ unele cu -i, altele cu -e

a arde        arzi           arde-l / arde-o (când este urmat de un complement direct)

a minți       minți      minte-l/minte-o

a crede       crezi        crede-l/ crede-o

Singura excepție o fac verbele tranzitive a auzi  și a vedea care au doar forma terminată 
în -i 
auzi-l, vezi-l

Imperativul verbelor reflexive

a se duce     Du-te!   Duceți-!    (te du, vă duceți)

a se ridica   Ridică-te!    Ridicați-!

a se face       Fă-te!   Făceți-!

a se întinde  Întinde-te!    Întindeți-!

a se hotărî   Hotărăște-te!   Hotărâți-!

a se spăla      Spală-te!        Spălați-!

ATENȚIE la ortografierea acestor forme dute  sau duce-ți-vă