Grupul de cuvinte care au înțeles de adjectiv se numesc locuțiuni adjectivale:

(lucru) de căpătâi         –      principal

(lucru) de trebuință     –      necesar

(lucru)  de mântuială   –     prost

(lucru)  de folos            –    folositor, util

(om) cu stare                 –     bogat

(om) cu scaun  la cap    –     înțelept

(om) cu dare de mână   –      darnic

(om) de nimic                 –       josnic

(om) cu chef                    –      vesel, dornic

(om) cu judecată             –   chibzuit

(om) de seamă                –    important

(om) de ispravă              –     bun

(om) larg la mână           –   cheltuitor

(om) de frunte                 –   fruntaș

(oameni) pe sprânceană – valoroși, cei mai buni