1. Mitul jertfei pentru creației sau Mitul Meșterului Manole – reprezentat de balada Mănăstirea Argeșului și ilustrează ideea că nicio creație nu poate fi realizată fără sacrificiu.
  2. Mitul mioritic sau al transhumanței – ilustrat de balada Miorița realizată pe alegoria viață-moarte și exprimă atitudinea omului în fața morții pe care o consideră ceva firesc.
  3. Mitul erotic sau mitul zburătorului – povestea populară a zburătorului (I.H. Rădulescu – Sburătorul, M. Eminescu – Luceafărul) în care se concretizează ideea că fetele tânjesc la vârsta pubertății după dragostea deplină care apare pe neașteptate și le cuprinde toată ființa.
  4. Mitul etnogenezei – balada populară Traian și Dochia care arată nașterea poporului român.

Vezi SURSE